Článek červencový Zpravodaj Kamenice - Květnové a červnové akce hasičů

I letošní dva měsíce před prázdninami potvrdily, že květen a červen jsou na hasičské akce mimořádně bohaté měsíce. Hned týden po okrskové hasičské soutěži v Kostelci u Křížků byli těptínští hasiči pozváni na oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Modletice. S rychlým zásahovým automobilem Land Rover zde předvedli ukázku práce s hydraulickým vyprošťovacím zařízením. 26. května byl stejný automobil s dvoučlennou posádkou vyžádán Okresním sdružením hasičů Praha – východ jako zdravotní asistence na Okresním kole soutěže v požárních sportu ve Staré Boleslavi. V pátek 1. června byla jednotka SDH obce Kamenice-Těptín přizvána k prověřovacímu cvičení lojovických hasičů v Základní škole Velké Popovice. Zde se zúčastnilo družstvo 1 + 3 s cisternou Tatra 148 CAS 32. V sobotu 9. června oslavovali ondřejovští hasiči 130 let založení svého sboru a na ukázku techniky si z Těptína vyžádali nově zrekonstruovanou cisternu CAS 25 K101 Liaz. Na dovybavení vozidla se mimochodem stále intenzivně pracuje každou volnou chvilku.
15. června nás v hasičské zbrojnici v Těptíně navštívily děti z Mateřské školy Olešovice. Po exkurzi v hasičské zbrojnici a shlédnutí krátkého videa o práci místní jednotky si hasiči pro děti připravili praktickou ukázku a poté si děti mohly prohlédnout všechna hasičská auta. Milé setkání bylo zakončeno předáním dárečků pro všechny čtyři třídy mateřinky. Tentokrát byly děti a paní učitelky podarovány praktickými dárečky z výukového programu Asociace „Záchranný kruh“.
V průběhu celého jara také probíhal kroužek mladých hasičů při SDH Těptín. Do květnové okrskové soutěže se mladí hasiči intenzivně připravovali na samotnou soutěž a do poslední chvíle pilně nacvičovali požární útok i štafetu. Po soutěži se každé úterý na pravidelné schůzce věnovali hasičské teorii a zdokonalování se v praktických dovednostech buď v přírodě nebo za nepříznivého počasí v hasičské klubovně. V sobotu 9. června jsme společně podnikli pěší výlet do Vlčích jam a lomu Borovíčko. Na úterý 26.června měly děti připravené překvapení – výlet do lanového centra Barochov, kterým byl hasičský kroužek pár dní před koncem školního roku ukončen.
K těmto akcím je třeba ještě připočítat pravidelný výcvik a odbornou přípravu jednotky a neméně důležitou údržbu techniky a věcných prostředků, kterou hasiči vykonávají. V mnoha ohledech potěšující je menší počet výjezdů jednotky. Od začátku letošního roku jich bylo pouze 13. I přesto mají v polovině roku za sebou místní hasiči velké množství práce, kterou vykonávají ve svém volném čase a odměnou jim je „jen“ pocit z dobře odvedené práce. Svůj koníček dělají, jak nejlíp umí a s velkým nasazením  
                                                                                                            a za to jim patří dík nás všech.