Dětský den v Těptíně se letos opět vydařil :-)

Dětský den v Těptíně je po mnoho let oblíbená a vyhledávaná akce pro děti, kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů Těptín. V letošním roce se k pořádání akce připojil Osadní výbor Těptín. Na akci pamatuje i obec Kamenice, z jejíhož finančního příspěvku jsou pořizovány zejména sladkosti pro děti. Letos soudě podle rozdaných cen přišlo na dětský den přes šedesát dětí a zhruba stejný počet dospělých.
Po zkušenostech z let minulých je trasa plánována převážně po lesních cestách i pro kočárky. Je to příležitost pro klidnou rodinnou procházku přírodou v okolí rybníka Dlouhý, pro děti obohacenou o plnění různých úkolů. Po úspěšném dokončení disciplíny je na každém stanovišti čekala sladká odměna.  Mezitím hasiči u rybníka připravili táborák a každý měl možnost si opéct připravený špekáček či jen tak posedět u ohýnku. Děti i dospělé lákala k prohlídce také hasičská auta – obě cisterny ( Tatra a Liaz ) a rychlý zásahový automobil Land Rover.  I přes nepříznivou předpověď vyšlo krásně i počasí, takže nebylo co víc si přát. Za příjemně strávené první červnové nedělní odpoledne děkujeme všem, kteří se o to zasloužili.