Informace - kroužek mladých hasičů

Informace pro rodiče:
poslední schůzka kroužku mladých hasičů před prázdninami se koná v úterý 26.6.2012 mimořádně od 16.30 hodin, resp. PŘESNĚ v 16,30 hod odjíždíme od hasičské zbrojnice v Těptín a na nikoho nečekáme. Prosíme ve sportovním oblečením. Přepodkládaný návrat 19 hodin.