Jarní úklid Těptína - poděkování

V sobotu 21. dubna 2012 proběhl v dopoledních hodinách JARNÍ  ÚKLID  TĚPTÍNA. Akce organizovaná společně Sborem dobrovolných hasičů Těptín a Osadním výborem Těptín se soustředila na úklid veřejných prostranství v centru vesnice, ale také kolem Dlouhého rybníka, kde budeme na začátku června pořádat Dětský den. Velkou pochvalu si zaslouží zejména děti, které se s velkým zápalem zapojily do sběru odpadu, hrabání, zametání a odvozu odpadu kolečky do přistaveného kontejneru.

Na závěr brigády si většina z nás s chutí opekla u hasičské zbrojnice špekáčky.