Prošek Jan

Výjezd č. 32/2014

Datum: 

Čtvrtek, 20. Listopad 2014 - 12:1613:05

Technika: 

U zásahu: 

Požár OA - Kamenice

Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno,že se jedná o zahoření předních dveří u osobního automobilu. Požár byl uhašen policií před příjezdem jednotek. JSDH Těptín,provedla zdokumentování nehody a z rozhodnutí velitele zásahu se vratila zpět na základnu.

Na místě - Policie ČR,HZS Jílové,vyšetřovatel HZS Benešov

Výjezd č. 31/2014

Datum: 

Sobota, 25. Říjen 2014 - 8:089:54

U zásahu: 

DN - Kamenice,Těptín

Jednotka prováděla řízení provozu a odkláněla dopravu po místních komunikacích. Po zadokumentování nehody policií provedla společně s jednotkou HZS Jílové odstranění obou vozidel z komunikace a její očistu od sorbentů a trosek vozidel.

 

Na místě - HZS Jílové,DPČR,

Výjezd č. 30/2014

Datum: 

Sobota, 6. Září 2014 - 15:2616:46

Technika: 

U zásahu: 

Záloha na základně: 

DN 2x OA ,5 zraněných - Kamenice,Štiřín

Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno,že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních vozidel se zraněním 5 osob. Jednotka na místě jako první a prováděla protipožární opatření,předlékařskou pomoc a řízení dopravy na pozemní komunikaci. Po zdokumentování události bylo místo zásahu předáno HZS,a poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Na místě - PČR,HZS Jílové,HZS Říčany,ZZS Říčany,ZZS Jesenice,ZZS Benešov

Výjezd č. 18/2014

Datum: 

Pondělí, 23. Červen 2014 - 2:203:00

Technika: 

U zásahu: 

Záloha na základně: 

Požár - Kamenice,Štiřín

Průzkumem zjštěno,že se jedná o požár 3 kusů plastových kontejnerů na tříděný odpad a okolního oplocení v plném rozsahu. Jednotka SDH Těptín provedla uhašení pomocí jednoho C proudu,a po zdokumentování se vrátila zpět na základnu.

Na místě HZS Jílové a PČR.

Výjezd č. 15/2014

Datum: 

Úterý, 6. Květen 2014 - 10:0212:19

Technika: 

U zásahu: 

Požár - Kamenice

Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár odpadu v 2.NP v budově obecního úřadu Kamenice, která byla silně
zakouřena. Před příjezdem jednotky byl celý objekt evakuován a byly vypnuty veškeré energie pracovníkem obce. Jednotka zahájila
zásah dvěma proudy C, a doplňování vody do CAS 32 Tatra 148 hadicemi B z hydrantu. První průzkumná skupina prohledávala 2.NP
a druhá průzkumná skupina prohledávala 1.NP. Během průzkumných prací bylo oboum skupinám sděleno od velitele zásahu, že by
se v 2.NP měla nacházet osoba. Požár byl ihned lokalizován a pokračovalo se s průzkumem 2.NP, mezi tím druhá průzkumná
skupina prohledala 1.NP, průzkum negativní, po domluvě s velitelem zásahu šla pomoct první průzkumné skupině s nalezením
osoby. Osoba byla nalezena ve výtahu v 2.NP, který byl otevřen speciálním nářadím. Osobě byl podán kyslík, byla nandána na
nosítka a odnešena z budovy obecního úřadu ven. Zraněné osobě byla venku podávaná předlékařská pomoc a zároveň byl
dokončovcí průzkum a nucené odvětrání prostoru přetlakovým ventilátorem TH-PH VP450 20 minut. Dokončovacím průzkumem byla
daná likvidace a po sbalení materiálu se jednotka vrátila na základnu. JEDNALO SE O PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ.
 
Na místě: HZS Jílové u Prahy jako pomocná jednotka - nezasahovala.
 

Stránky

Subscribe to RSS - Prošek Jan