Instalace poplachové sirény na hasičské zbrojnici

Datum: 

Pondělí, 22. Leden 2018 (Celý den)

Obec Kamenice má podle ustanovení §15  zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (zákon o IZS) povinnost zabezpečit varování obyvatelstva před nebezpečím (např. povodně, únik nebezpečných chemických látek do ovzduší, radiační havárie apod.) Proto byla v polovině ledna 2018 na budovu hasičské zbrojnice v Těptíně, která je majetkem Obce Kamenice, instalována varovná siréna.

Stránky

Subscribe to Front page feed