Informace - kroužek mladých hasičů

Informace pro rodiče:
poslední schůzka kroužku mladých hasičů před prázdninami se koná v úterý 26.6.2012 mimořádně od 16.30 hodin, resp. PŘESNĚ v 16,30 hod odjíždíme od hasičské zbrojnice v Těptín a na nikoho nečekáme. Prosíme ve sportovním oblečením. Přepodkládaný návrat 19 hodin.

 

Článek červencový Zpravodaj Kamenice - Květnové a červnové akce hasičů

I letošní dva měsíce před prázdninami potvrdily, že květen a červen jsou na hasičské akce mimořádně bohaté měsíce. Hned týden po okrskové hasičské soutěži v Kostelci u Křížků byli těptínští hasiči pozváni na oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Modletice. S rychlým zásahovým automobilem Land Rover zde předvedli ukázku práce s hydraulickým vyprošťovacím zařízením. 26.

Dětský den v Těptíně se letos opět vydařil :-)

Dětský den v Těptíně je po mnoho let oblíbená a vyhledávaná akce pro děti, kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů Těptín. V letošním roce se k pořádání akce připojil Osadní výbor Těptín. Na akci pamatuje i obec Kamenice, z jejíhož finančního příspěvku jsou pořizovány zejména sladkosti pro děti.

Ohlédnutí za okrskovou hasičskou soutěží

Každoroční akce okrsku č.1 Kamenice, který sdružuje Sbory dobrovolných hasičů z Kostelce u Křížků, Lojovic, Nechánic, Štiřína a Těptína proběhla v sobotu 12. května 2012 odpoledne na fotbalovém stadionu SK Kostelec u Křížků. Do soutěže se přihlásilo celkem 18 družstev v 6 kategoriích. Kostelec, Nechánice a Těptín reprezentovala družstva žáků mladších a žáků starších. V kategoriích muži mladší a muži starší ( nad 35 let ) se k těmto sborům přidaly ještě Lojovice.

Cisterna CAS 25 K101 LIAZ se vrátila po rekonstrukci do Těptína

21. dubna 2012 přijela do Těptína zpět hasičská cisterna, která byla v opravě u firmy Milan Čapek - Výroba a servis hasičské techniky v Havlíčkově Brodě. Klíče od auta předal osobně majitel firmy do rukou starosty obce Ing. Pavla Čermáka a ten je vzápětí vložil do rukou velitele jednotky Ladislava Červeného.  Nyní budou na autě probíhat další drobné úpravy a po osazení vozidla věcnými prostředky bude uvedeno do výjezdu jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice-Těptín.

Jarní úklid Těptína - poděkování

V sobotu 21. dubna 2012 proběhl v dopoledních hodinách JARNÍ  ÚKLID  TĚPTÍNA. Akce organizovaná společně Sborem dobrovolných hasičů Těptín a Osadním výborem Těptín se soustředila na úklid veřejných prostranství v centru vesnice, ale také kolem Dlouhého rybníka, kde budeme na začátku června pořádat Dětský den. Velkou pochvalu si zaslouží zejména děti, které se s velkým zápalem zapojily do sběru odpadu, hrabání, zametání a odvozu odpadu kolečky do přistaveného kontejneru.

Stránky

Subscribe to Front page feed