VÝROČNÍ  VALNÁ  HROMADA  SDH  TĚPTÍN

 

V sobotu 16. února 2008 proběhla za účasti 71 členů sboru a 21 pozvaných hostů výroční Valná hromada těptínských hasičů. Ve Zprávě o činnosti sboru za uplynulý rok byla zhodnocena celoroční práce občanského sdružení. Rovněž byla podána informace o činnosti a zásazích jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice-Těptín v roce 2007. Tyto dokumenty si můžete přečíst na webových stránkách www.hasiciteptin.cz .

Na programu Valné hromady bylo i předání ocenění – Čestných uznání sboru a Čestných uznání Okresního sdružení hasičů Praha – východ některým členům  za aktivní práci v uplynulých pěti letech. Dále byly předány vyšší vyznamenání „Za zásluhy“ dlouholetým členům sboru panu Antonínu Andresovi, Miroslavu Čížkovskému, Jiřímu Hnětkovskému a Jaroslavu Ježdíkovi. Pan Viktor Řehák převzal Čestné uznání Krajského sdružení hasičů.

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně na podzim loňského roku podal návrh na jedno z nejvyšších ocenění dobrovolného hasičstva v České republice  pro dlouholetého velitele sboru pana Josefa Dvořáka staršího. Navržený titul Zasloužilý hasič mu byl ústředím schválen a v nejbližším termínu bude pozván na slavnostní předání do Hasičského muzea v Přibyslavi.  

V průběhu přestávky i po ukončení oficiálního programu se hosté i členové sboru mohli podívat do zrekonstruované hasičské zbrojnice. Kolaudační rozhodnutí, kterým se povoluje užívání stavby nabylo právní moci 12. února 2008. V patře je již částečně zařízena společenská a školicí místnost s kuchyňkou. Služební místnost je již také funkční. Stejně tak toalety a sprchy jsou plně vybaveny. Zbývá dokončit vybavení šatny a dílny v přízemí a probíhají drobné úpravy v garážích, nicméně v nich již stojí auta připravená k výjezdu.