Historie sboru dobrovolných hasičů
v Těptíně

 

převzato z kroniky SDH Těptín

 

Na malém vršku obklopeném hustými lesy, kde roste množství hub, malin, ostružin, borůvek a konvalinek, kde v lesích a polích je hojnost drobné i vysoké zvěře, vznikla vesnička Těptín.

Vznik této vesničky spadá až do 12.stol. Název Těptín vznikl podle rodu Těpťů, který zde v dávných dobách sídlil. Osada Těptín je asi 25 km vzdálená od hlavního města naší vlasti Prahy.

Těptín leží v nadmořské výšce 420 m. a tím, že je obklopen lesy, má krásné a zdravé ovzduší. Dokladem toho je množství chat v jeho okolí.

Na návsi stojí stará kaplička zasvěcená sv. Janu a vedle ní pomník na památku padlých ve světových válkách. Hasiči i ostatní občané si udržují svoji vesnici stále krásnou a nadále ji budou zkrášlovat i do budoucna.

V roce 1903 se v osadě Těptín zakládá dobrovolný sbor hasičů. Při založení vstoupilo do sboru 11 členů. Prvním starostou sboru byl František Skružný, rolník v Těptíně, jednatelem Hynel Fryč, obchodník a velitelem rolník V.Skružný. Již při založení sboru začínají pro členy nemalé starosti. Snaží se Těptín od požárů ochránit, ale učí se i ohni čelit. Scházejí se na schůzkách, poradách a při cvičeních, vnikají do tajů hasičského umění. Zatím chybí veškeré vybavení, ale nálada je dobrá a příští roky jistě přinesou se svou dobou i jistá zlepšení. Další členové nově založeného hasičského sboru jsou:

Hnátek Antonín, rolník

Zápotocký Antonín, brusič kamene

Kovařík František, rolník

Dvořáček Josef, krejčí

Dvořáček Karel, zedník

Moučka Jan, zedník

Kučera Karel, dělník

Dvořáček Karel, brusič kamene

Uplynulo však dlouhých dvaadvacet let, než se sbor dočkal nové stříkačky. 21. Března 1925 byla uzavřena kupní smlouva na její koupi. Text této smlouvy jest následující:

Titl.

            Sbor dobrovolných hasičů Těptín

              pošta Kamenice u Stránčice

               soudní okres Jílové u Prahy

Na základě usnesení sboru dobrovolných hasičů ze 21.III.1925 objednali u nás výtlačnou stříkačku, čtyřkolovou na percích oboustranných, dle obrazce číslo … e dvěma mosaznými cylindry 110 mm v průměru, s dvěma písty kovovými, s měděným větrníkem tlakovým a měděným, větrníkem sacím – regulátorem, s dvěma kohouty pro naplnění a spuštění vody, železnou pákou, dále pák.naviják nad pákou, sedadla vepředu pro čtyři muže, vzadu pro dva muže, sedadla polštářová, návojníky, mosazný průliv, dvě vkusné svítilny, zadní pokované blatníky, tyto bez sedadel, stroj bude připraven pro příští motorizaci, zámyčky skupinové, boky kolmé, 1 povelka mosazná se šmírou.

Příslušenství: 6 metrů pryžových hadic spirálových savic chráněné šňůrou omotanou ve třech dílech se třemi šroubeními, 100 m konopných hadic v pěti dílech s pěti šroubeními, dvě proudnice s pěti hadicemi, jeden měděný koš sací, rákosem opletený se zámyčkou zpáteční, rozličné klíče, kladivo, palička, jedna konévka na olej a jedna smyčka s koritinkou k savici.

Nápis na stříkačku: TĚPTÍN 1899-1925

Dále objednali jste: 1 kamzíkový žebřík č.451 a čtrnáct šňůrek k píšťalkám.

Na zvláštní účet – jeden hlásný roh se šňůrou a střapci za 140 Kč, jedna přilbice za 130 Kč, jeden znak za 9 Kč, dvě píšťalky mosazné.

Vše uvedené za cenu Na Smíchově splatnou a žalovatelnou Kč 25 000,- slovy dvacet pět tisíc. Závdavkem jsme obdrželi … Kč a zbytek zaplatíte nám po odzkoušení a přijmutí stroje hotově bez srážky, včetně daně z obratu.

Objednané zašleme Vám bezpodmínečně do šesti neděl vlastním povozem na nebezpečí Vaše. Z nedodržených platebních lhůt budeme Vám počítat 12% úrok z prodlení.

Objednaná stříkačka mající průměr bot 111 mm s příslušnou 12-13 mm hubicí prosed vodorovný délky 28-30 metrů při tichém povětří nésti a za jednu minutu bez proudnice a hubice 160-180 l vody vydati. Oboje výkony jen s příruční hadicí při 60 dvoj zdvizích v jedné minutě. Další zkoušky konají se dle normálu Zemské ústřední hasičské jednoty.

Za dobrý materiál, řádné provedení a za přiměřenou výkonnost ručíme po dobu šesti let po sobě jdoucích. Ze záruky té vyjmuty jsou násilná nebo zúmyslná poškození, pak konopné hadice, savice a výzbroj hasičská vůbec. Správky při strojích – stříkačkách jichž potřeba by nastala  následkem špatného provedení nebo materiálu provedeme po dobu řízení na své útraty. K placení výloh za správky jinde provedené nejsme zavázáni. Vlastnictví ku prodávanému stroji zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny vyhrazeno.

Děkujeme Vám za zakázku tu a ubezpečujeme Vás, že správně vyřízena bude.

                  Znamenáme s veškerou úctou

                  Ř.A.Smekal

                  Za Cihelka

                  Na Smíchově

Stroj bude vyzkoušen v motorovém stavu technickým znalcem z.ú.j.h. a naším montérem, pomocníkem bezplatně u Vás.

Za Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně podepsáni:

Tesárek Jan - předseda sboru, Polánecký Josef – velitel, Moučka Karel – zbrojmistr, Tesárek Antonín – pokladník, Hybš Karel – jednatel, Koprolín František, Skružný Josef, Zápotocký Antonín, Havlíček Josef, Tesárek Václav.

 Tyto stránky budou dále doplňovány ...