Složení výboru SDH Těptín
schváleno Valnou hromadou dne 14.1. 2012

Starosta  SOŇA  HLADÍKOVÁ
Velitel LADISLAV  ČERVENÝ
Zástupce velitele JOSEF  DVOŘÁK  ML.
Strojník JAROSLAV  VOSMÍK
  FRANTIŠEK  ŠVARC
Jednatel FRANTIŠEK  ŠVARC
Hospodář IRENA  ČÍŽKOVSKÁ
Kronikář SOŇA  HLADÍKOVÁ
Vzdělavatel PAVEL  MAKULA  ST.
Vedoucí mládeže IRENA  ČÍŽKOVSKÁ
DRAHOMÍRA  ŠVARCOVÁ
  FRANTIŠEK  ŠVARC
SOŇA  HLADÍKOVÁ
Referent MTZ TOMÁŠ  BAXA
JIŘÍ  SEKYRA
  ZDENĚK  JEŽDÍK
Kontrolní a revizní DRAHOMÍRA  ŠVARCOVÁ
rada JAROSLAVA  BARTÁKOVÁ
OLDŘICH  KRUMPHANZL