P R O H L Á Š E N Í

My, členové Sboru dobrovolných hasičů Těptín a členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín, musíme reagovat na článek paní Viery Zvoníčkové z květnového čísla Kamenického Zpravodaje. Ve svém článku se kromě jiného zmiňuje o tom, že paní starostka ... „ kromě jiného prosadila schválení dotací těptínským hasičům a iniciovala sbírku na poškozený automobil Land Rover, ...“ .

S paní Dziadkiewiczovou ve funkci starostky obce Kamenice se zástupci našeho sboru setkali pouze jednou na seznamovací schůzce v prosinci 2006. Je nutno dodat, že jsme ocenili vstřícné a věcné jednání. Všechna rozhodnutí o příspěvku na zájmovou činnost sboru a o provozních výdajích obecní jednotky byla přesunuta na leden 2007.

O příspěvek na činnost zájmových organizací pro tento rok si těptínští hasiči požádali  na začátku ledna 2007. A to již třetím rokem a vždy nám bylo vyhověno. Tyto peníze jsou použity na pořádání různých akcí – např. Dětského dne v Těptíně, ukázkové akce, výlety, nákup propagačních materiálů s požární tematikou apod.

Co se týká financí pro jednotku SDH obce Kamenice-Těptín, jsou vždy zahrnuty do rozpočtu obce, jsou schvalovány jako provozní výdaje obce a zahrnují finance na pohonné hmoty, opravy vozidel, výstroje a výzbroje, školení a cvičení členů jednotky apod. Provozní výdaje obecní jednotky jsou omezené, finančně náročné opravy starších hasičských vozů dovolují pouze postupnou obměnu výstroje a výzbroje jednotky a bez sponzorských darů, zejména pak nejvýznamnějšího podniku v naší obci, bychom zcela jistě nebyli na takové úrovni. Je nutné si uvědomit, že tyto finance jsou použity ve prospěch nás všech k zajištění požární bezpečnosti v obci s více než třemi tisíci obyvatel.

Chtěli bychom upřesnit tvrzení o sbírce na opravu hasičského Land Rovera. V průběhu téměř třiceti zásahů obecní jednotky při lednové vichřici Kyrill jsme byli ve spojení kromě operačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje  se zástupci obce - s panem Venclíkem, radním odpovědným za PO v obci a panem Kláskem, zastupitelem obce. S nimi jsme koordinovali zásahovou činnost v obci a ještě v průběhu odstraňování následků vichřice tito dva pánové sestavili dopis pro místní podnikatele i fyzické osoby s prosbou o příspěvek na opravu vozu. V této souvislosti musíme poděkovat Mirkovi Jakoubkovi z Ládví, který s maximálním nasazením získal pro sbírku podstatnou část sponzorských darů.

Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně je nepolitická organizace, připravená diskutovat o svých zájmech s kýmkoli. V žádném případě se  nenecháme vtahovat do jakýchkoli sporů, ať politických, zájmových či osobních.

 

                                                                                    Výkonný výbor SDH Těptín