HASIČSKÁ  ZBROJNICE  V TĚPTÍNĚ  -  HISTORIE  A  SOUČASNOST

                
  ARCHIVNÍ  FOTO  Z  ROKU  1973                               FOTO Z  ČERVNA  2007  

  

Těptínský hasičský sbor byl založen v roce 1903. Již od dva roky později byla zakoupena první stříkačka a je jasné, že musela být někde uložena. V kronice sboru však nacházíme první zmínky o hasičské kolně až v roce 1913, kdy je v zápise z Valné hromady zaznamenáno: „Byl činěn návrh jednatelem by se postavilo cvičiště, návrh byl zamítnut. Dále byl učiněn návrh, aby byla opravena hasičská kolna, zvláště vrata. Tento návrh byl přijat.“
V roce 1923 je v kronice zapsáno „... kupujeme 100 m hadic a žádáme obec by nechala opravit zbrojnici a zakoupila jednu lucernu ke stříkačce ...“
A dále pak v roce 1930 „...Žádáme firmu Ringhoffer o nařezání dříví na opravu zbrojnice. Práce na opravu provedou členové sboru zdarma, pokud obec zakoupí materiál ...“ .
O rok později děkujeme firmě Ringhoffer za pořezání dříví a obecnímu úřadu za dar 5000 korun.
V letech poválečných nejsou na stavbu nové hasičárny peníze. Se stavbou se začalo až někdy v roce 1949 a práce probíhaly více než tři roky.
S přibývajícím vybavením a novější technikou přestávaly prostory stačit, a tak se opět stavělo...
V roce 1972 se hasiči stěhovali ze staré zbrojnice vedle autobusových garáží ( poté byla budova přestavěna na prodejnu smíšeného zboží Jednoty, v současné době jsou na stejném místě Potraviny a restaurace U lípy ) do nově postaveného objektu.
V kronice stojí: „...Velkou zásluhu na dokončení stavby zbrojnice má poslanec MNV Moučka Fr. za velké pomoci Státní průmyslové školy stavební z Prahy 5. V této akci bylo odpracováno 5000 hodin a zbrojnice má hodnotu 200 000 Kčs.“

  Kromě omítnutí přední části budovy a drobných oprav svépomocí nebyly prováděny v průběhu dalších let žádné další úpravy, vše je v původní stavu ze sedmdesátých let minulého století. Prostory více než třicetileté zbrojnice dnes kapacitně nestačí. Ve dvou garážích stojí cisterny Tatra 148 CAS 32. Rychlý zásahový automobil Land Rover a dopravní automobil VW Transporter mají stání v kontejneru samostatně stojícím u místního rybníka.
Zbrojnice má kromě garáží další dvě místnosti. Jedna slouží jako dílna, sklad a šatna s výstrojí pro dvacetičlennou obecní jednotku, druhá jako služební místnost. V objektu zbrojnice nebyly v době výstavby vybudovány plánované umývárny a toalety. Sociální zařízení bohužel chybí dodnes. Do objektu  zbrojnice není přivedena ani voda. Původní rozvody elektřiny jsou rovněž v havarijním stavu.
V polovině října 2007 byl kompletně vyklizený objekt zbrojnice předán stavební firmě. V rámci rekonstrukce bude k budově přistavěna nová garáž, v obou stávajících garážích budou sníženy podlahy a upravena příjezdová rampa. V přízemí bude zrekonstruována šatna pro mužstvo a současná služební místnost bude využita jako dílna s propojením do obou původních garáží.
Vestavbou nového podkroví vznikne školicí místnost s klubovnou, kuchyňka a samostatná kancelář. V patře nad nově přistavěnou garáží bude vybudováno sociální zařízení.

Doufejme, že v dohledné době bude tímto vyřešena otázka kvalitního stání pro hasičská vozidla a dobré zázemí pro údržbu techniky, výzbroje a výstroje. Členové obecní výjezdové jednotky budou mít konečně důstojné podmínky pro svoji dobrovolnou činnost včetně tak obyčejné věci jako mít si kde umýt zašpiněné ruce, když se vrátí od ohně. A konečně i dobrovolný sbor hasičů s více než stoletou tradicí získá reprezentativní prostory pro svoji činnost. Věřte, že si to všichni zcela jistě zaslouží.