Poděkování

10. března 2012 se konal v restauraci U lípy v Těptíně Hasičský bál Sboru dobrovolných hasičů Těptín. Na padesát účastníků si užívalo velmi příjemné atmosféry a těptínští hasiči tímto děkují majitelům restaurace, manželům Dubnovým za skvělý servis a pomoc při zajištění celé akce včetně  předprodeje vstupenek v místním obchodě.