Preventivně-výchovná akce

Datum: 

Pátek, 15. Červen 2012 - 9:0012:00

návštěva Mateřské školy Olešovice v hasičské zbrojnici Těptín