Preventivně-výchovná akce

Datum: 

Úterý, 18. Září 2012 - 10:0012:00

Návštěva Základní školy praktické v Olešovicích v hasičské zbrojnici v Těptíně