Valná hromada SDH Těptín 14.1.2012

V sobotu 14. ledna 2012 se konala výroční Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Těptín. Poprvé v historii sboru byly k pořádání Valné hromady využity prostory hasičské zbrojnice v Těptíně. 58 členů sboru a 19 pozvaných hostů vyslechlo zprávu o činnosti sboru a zprávu o činnosti jednotky v roce 2011. Slavnostně byly předány věrnostní medaile a stužky. Za 10 let členství ve sboru byly předány medaile pánům Karlu Vackovi a Tomáši Zídkovi. Za dvacet let převzali stužky pan Jaroslav Čuřík, Pavel Makula a paní Marie Millerová a Helena Sekyrová, za 30 let pánové Jiří Kniha, Josef Skružný a Jan Tesárek, za 40 let pan Karel Doležal. V letošním roce se předávali i stužky za neuvěřitelných 50 let členství v místní organizaci dobrovolných hasičů – pánům Antonínu Andresovi, Jaroslavu Kovaříkovi a Janu Moučkovi. Gratulujeme.

Součástí Valné hromady byly rovněž mimořádné volby, které pozměnily obsazení funkcí ve výboru sboru.

Velmi si vážíme návštěvy vážených hostů. Za Okresní sdružení hasičů Praha-východ jsme přivítali starostu pana Oldřicha Lacinu. Za Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje nás navštívili ředitel Územního odboru Kolín pplk. Ing. Vladimír Dynybyl a velitelé okolních požárních stanic npor. Mgr. Dalibor Zeman ze stanice v Říčanech a ppor. Bc. Miroslav Český ze stanice v Jílovém u Prahy. Velice rádi jsme přivítali starostu obce Kamenice pana Ing. Pavla Čermáka. A neméně nás potěšila návštěva kolegů z okolních sborů – Z Kostelce, Lojovic, Mnichovic a Krhanic.