Složení výboru SDH Těptín

Složení výboru SDH Těptín
schváleno Valnou hromadou dne 11.8.2015

Starosta  ZDENĚK JEŽDÍK
Místostarosta FRANTIŠEK ŠVARC
Velitel LADISLAV  ČERVENÝ
Strojník JAROSLAV  VOSMÍK
  FRANTIŠEK  ŠVARC
Jednatel JAN PROŠEK
Hospodář IRENA  ČÍŽKOVSKÁ
Kronikář PETRA JEŽDÍKOVÁ
Vedoucí mládeže LUDMILA ŠVARCOVÁ
Referent MTZ JAN PEŠEK
Kontrolní a revizní DRAHOMÍRA  ŠVARCOVÁ
rada JAROSLAVA  BARTÁKOVÁ
  BARBORA PROŠKOVÁ