Složení výboru SDH Těptín

Složení výboru SDH Těptín
schváleno Valnou hromadou dne 11.1.2020

Starosta  FRANTIŠEK ŠVARC
Náměstek starosty
JAN PROŠEK
Velitel LADISLAV  ČERVENÝ
Strojník JAN PEŠEK
  MICHAL KUČERA
Jednatel PAVEL HRYZBIL
Hospodář IRENA  ČÍŽKOVSKÁ
Kronikář DRAHOMÍRA ŠVARCOVÁ
Vedoucí mládeže BARBORA PROŠKOVÁ
Referent MTZ JOSEF ČERNÝ
Kontrolní a revizní DRAHOMÍRA  ŠVARCOVÁ
rada JAROSLAVA  BARTÁKOVÁ
  BARBORA PROŠKOVÁ