Složení výboru SDH Těptín

Složení výboru SDH Těptín
schváleno Valnou hromadou dne 11.1.2020

Starosta LADISLAV ČERVENÝ
Náměstek starosty
JAN PROŠEK
VelitelLADISLAV  ČERVENÝ
StrojníkJAN PEŠEK
 MICHAL KUČERA
JednatelPAVEL HRYZBIL
Hospodář 
Vedoucí mládežeBARBORA PROŠKOVÁ
Referent MTZJOSEF ČERNÝ
Kontrolní a revizníDRAHOMÍRA  ŠVARCOVÁ
radaVERONIKA PEŠKOVÁ
 BARBORA PROŠKOVÁ