Složení výboru SDH Těptín

Složení výboru SDH Těptín
schváleno Valnou hromadou dne 19.1.2019

Starosta  FRANTIŠEK ŠVARC
Místostarosta X
Velitel LADISLAV  ČERVENÝ
Strojník JAROSLAV  VOSMÍK
  FRANTIŠEK  ŠVARC
Jednatel JAN PROŠEK
Hospodář IRENA  ČÍŽKOVSKÁ
Kronikář PETRA JEŽDÍKOVÁ
Vedoucí mládeže LUDMILA ŠVARCOVÁ
Referent MTZ JAN PEŠEK
Kontrolní a revizní DRAHOMÍRA  ŠVARCOVÁ
rada JAROSLAVA  BARTÁKOVÁ
  BARBORA PROŠKOVÁ