Výjezd č. 18/2014

Datum: 

Pondělí, 23. Červen 2014 - 2:203:00

Technika: 

U zásahu: 

Záloha na základně: 

Požár - Kamenice,Štiřín

Průzkumem zjštěno,že se jedná o požár 3 kusů plastových kontejnerů na tříděný odpad a okolního oplocení v plném rozsahu. Jednotka SDH Těptín provedla uhašení pomocí jednoho C proudu,a po zdokumentování se vrátila zpět na základnu.

Na místě HZS Jílové a PČR.