Výroční zpráva SDH Těptín 2007

  Zpráva pro Valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně,  konanou dne 16. února 2008

Vážené dámy, pánové, vážení hosté, kamarádi, kolegové hasiči!

Každoročně se scházíme přibližně v tuto dobu na výroční Valné hromadě, abychom zde společně zhodnotili práci Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně za uplynulý rok.

V průběhu ledna 2007 výbor sboru připravoval Valnou hromadu, která se konala dne 27.ledna v restauraci U Bernátů za účasti 63 členů sboru a 22 hostů. Valná hromada probíhala v době těsně po větrné smršti, která se přehnala nad celou naší republikou, proto byla těmito událostmi významně poznamenána. Členové obecní jednotky v období od 18. do 22. ledna 2007 zasahovali u nadprůměrného množství událostí, bohužel se nám nevyhnula ani nepříjemná záležitost, kdy na vozidlo Land Rover při jednom zásahu spadl vzrostlý strom a vůz značně poškodil. Naštěstí se nikomu z našich lidí nic nestalo, byť jeden z nich v okamžiku pádu stromu seděl ve voze. Materiální škoda byla odhadována na cca 200 000,00 korun a v době konání naší Valné hromady již byla obcí Kamenice vyhlášena veřejná sbírka na opravu hasičského auta. Díky podpoře našich spoluobčanů i místních firem byla vybrána částka 139 284,00 Kč. Na Valné hromadě byli také oceněni členové obecní jednotky, kteří se významným způsobem podíleli na odstraňování následků přírodní katastrofy a byla jim zástupci obce předána finanční odměna. Všichni tuto částku okamžitě věnovali na opravu Land Rovera. Děkujeme jim ještě jednou a jsou to: Ladislav Červený, Josef Dvořák, Tomáš Baxa, Soňa Hladíková, Zdeněk Ježdík, Jan Pešek, Jiří Sekyra, František Švarc a Jaroslav Vosmík.
Nutno dodat, že kromě vybrané částky z veřejné sbírky, v prosinci 2007 obdržela obec Kamenice dotaci Středočeského kraje ve výši 100 300,00 Kč na pokrytí výdajů s opravou zásahového vozidla. Velké poděkování patří všem, kteří o přidělení této dotace naší obci rozhodovali, zejména řediteli Územního odboru Kolín panu plk. Janu Bradnovi. Vozidlo bylo během dvou měsíců – února a března loňského roku - opraveno s konečnou částkou převyšující dvěstě tisích korun a v polovině dubna již zasahovalo u vážné dopravní nehody na Želivci. Poděkování patří panu Josefu Hofmanovi, který opravu velmi precizně provedl a samozřejmě všem, kteří se kolem toho hodně „naběhali“.

Další akcí pořádanou v uplynulém roce byl Hasičský bál. Konal se opět v místní restauraci 17. února. Za ceny do tomboly opět děkujeme již tradičním sponzorům panu Dolejšovi z Uzenářství Dolejš a Dřevovýrobě Skalsko manželů Millerových.

V březnu 2007, přesně 8.3., se náš starosta zúčastnil Shromáždění představitelů sborů na Okresním sdružení hasičů Praha – východ.

17. března jsme pořádali Maškarní bál. Tentokrát pouze pro dospělé. Pro letošní rok slibuje náš „kulturní“ i odpolední Maškarní pro děti. Ještě dnes vzpomínáme na nezapomenutelnou masku lehké děvy našeho člena Luboše Lhotského, který si vloni odnesl hlavní cenu. Čím nás asi překvapí letos?

Poledního března jsme uspořádali Jarní úklid obce. Naši dorostenci při této příležitosti vymalovali a uklidili zastávku MHD, za což jim bylo dokonce  poděkováno v místním tisku. Pochvala patří i dětem, které také s úklidem velmi pomáhaly.

14. dubna 2007 jsme se zúčastnili školení velitelů a strojníků na požární stanici v Říčanech, 3. května metodického zaměstnání pro velitele JPO II a JPO III v Kolíně-Ovčárech.

12. května se konala na fotbalovém hřišti v Kostelci u Křížků tradiční okrsková soutěž, do které jsme přihlásili rekordní počet družstev – muže mladší, muže starší, dorostence a družstvo mladších žáků. Nutno zmínit a ocenit svědomitou přípravu jak dětí, tak dorostenců. U mužů byla příprava tradičně slabší, vlastně vůbec neproběhla. O to více ohromující byl jejich výkon naostro. Po mnoha letech nastoupilo družstvo starších mužů, které nenechalo nikoho na pochybách, komu patří první příčka. Druhé družstvo mužů ( mladších) „vyhecováno“ jejich skvělým výkonem si rovněž vybojovalo bezkonkurenčně nejlepším časem v útoku pohár pro vítěze. Dorostenci na rozdíl od mladších žáků necvičili poprvé a vedli si rovněž velmi dobře. Obsadili třetí místo ve své kategorii. Ti nejmladší, přestože to pro ně byla premiéra, byli také velmi dobří a vybojovali druhé místo. Letos to prý bude ještě o stupínek výš.

19. května se mladší děti společně s dospělým doprovodem vydaly do Kostelce nad Černými lesy na okresní kolo Plamenu, aby se podívaly, jak to vlastně na takové soutěži probíhá.

22.květen je další významné datum minulého roku. V ten den jsme si z Kladna přivezli automobil VW Transporter, který byl předán obci Kamenice Policií České republiky správy Středočeského kraje. Členové jednotky a našeho sboru již delší dobu aktivně řešili otázku přepravy družstva k zásahům. Do té doby se při výjezdech používalo osobní vozidlo některého člena jednotky, samozřejmě bez nároku na náhradu pohonných hmot. Po dvou neúspěšných žádostech to napotřetí vyšlo a vůz byl bezúplatně převeden v tzv. veřejném zájmu. Po rozsáhlé opravě dvanáct let starého vozu a nezbytných administrativních úkonech byl na podzim 2007 zařazen do výjezdu jednotky SDH obce Kamenice-Těptín jako dopravní automobil.
Obec Kamenice na opravu vozidla uvolnila ze svého rozpočtu částku 60 000,00 Kč, Sbor dobrovolných hasičů Těptín vložil do opravy také více než 60 000,00 Kč.

26. května jsme se zúčastnili s RZA Land Rover Okresní soutěže v požárním sportu a Aeru Vodochody jako zdravotní asistence.
O den později, v neděli 27. května, jsme uspořádali Dětský den v Těptíně. Tradičně u rybníka Dlouhý jako zábavné odpoledne se spoustou her a soutěžních úkolů. Nechyběly sladkosti ani opékání špekáčků, a že bylo tentokrát velmi hezké počasí, mohly se děti i koupat v rybníku. Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací, která byla u této akce naprosto bezproblémová.

16. června jsme naplánovali výlet objednaným autobusem na Hasičské slavnosti do Litoměřic. Na výlet za odměnu jeli i dorostenci. Počasí nám přálo, k vidění toho bylo hodně a všichni si užili pěkný hasičský den.

19. června se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenice. Kromě nového Požárního řádu obce a dalších dokumentů, na kterých jsme spolupracovali, byla obecním zastupitelstvem nadpoloviční většinou odsouhlasena rekonstrukce hasičské zbrojnice v Těptíně. V té době již existovala nejen studie rekonstrukce, ale díky Studiu Mija Ing. Miroslava Jakoubka i plány pro stavební povolení. Plány byly po celé jaro konzultovány s členy našeho sboru a všechny připomínky a náměty do nich byly postupně zapracovány. V jednání byla dotace z Ministerstva financí, bez které by rekonstrukce nemohla být realizována. Po odsouhlasení zastupitelstvem bylo započato s vyřizováním stavebního povolení.

Na konci června jsme se v sobotu 23.6. zúčastnili oslav 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Ondřejov s ukázkou naší repasované Tatry. Na oslavy jsme vyrazily na výlet i s dětmi, kterým bylo líto, že nejely na Hasičské slavnosti do Litoměřic, a tak jsme jim to chtěli vynahradit návštěvou jiné hasičské akce.

30.6. jsme uspořádali jednu z prvních brigád na vyklízení hasičské zbrojnice, kterých v následujících měsících až do předání objektu stavbařům bylo nespočet.

V polovině srpna se shodou okolností v den pohřbu našeho bývalého starosty konala schůzka se sousedy hasičské zbrojnice, kteří v rámci stavebního řízení podali námitku. Vzhledem k tomu, že si byli vědomi časové tísně s  čerpáním dotace na rekonstrukci, nárokovali si přes svého právního zástupce úpravy stavebních plánků a posunutí přístavby o několik desítek centimetrů oproti původním výkresům. Plány  se předělali, stavební povolení nakonec nabylo právní moci a stavba se v polovině října rozeběhla. Jediné, co se po těchto zkušenostech napravit nedá, jsou dobré sousedské vztahy.

25. srpna jsme na žádost pořádajícího SDH Řehenice asistovali s Roverem na soutěži v Barochově.

7. září se v Kamenice na místním stadionu konala akce, která co do rozsahu zatím neměla v naší obci obdoby. Jednalo se o bezpečnostní akci pro mateřské a základní školy pořádanou Policií České republiky nazvanou Den záchranářů. Naše jednotka byla pozvána spolu s profesionálnímu hasiči z pražské stanice v Krči a v rámci dopoledního programu předvedla ukázku práce složek Integrovaného záchranného systému při dopravní nehodě s vyproštěním zraněné osoby a při zásahu u požáru osobního vozidla. Po skončení oficiálního programu si děti na našem stanovišti mohly prohlédnout cisternu Tatra 148 CAS 32, RZA Land Rover a právě přivezený červeně nastříkaný VW Transporter.

8. a 9. září nás čekala další velká akce – celorepublikový sraz hasičů a jejich vozidel v Přibyslavi na místním letišti. Akce nazvaná Pyrocar ´07 se setkala s velkým ohlasem. V letošním roce bude mít pokračování a pak následující každé čtyři roky. Naši hasiči na setkání vystavovali rychlý zásahový automobil Land Rover Defender a dopravní automobil VW Transporter a nutno dodat, že hlavně Rover sklízel zasloužený obdiv našich kolegů z celé republiky, na což jsme náležitě pyšní.

15. září jsme se byli pozváni na oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Netvořice a 22. září část našich členů vyrazila na akci Iron-Fireman 2007, která se opět konala na Praze 4 – Pankráci.

6. října jsme uspořádali Posvícenskou zábavu v restauraci U Bernátů, opět s bohatou tombolou.

Do 15. října, kdy se předával objekt zbrojnice stavební firmě, jsme s vypětím sil stihli  vše vyklidit a převézt na předem dohodnutá místa – do objektu bývalého CO v Kamenici, do zapůjčeného bytu v Obecním domě v Těptíně a do stávající hasičské klubovny. Zároveň jsme si byli vědomi, že jednotka musí zůstat akceschopná, proto byly zásahové obleky a výstroj předány proti podpisu všem členům jednotky. Svolávací systém byl přesunut do klubovny a byla zajištěna jeho funkčnost. Vozidla Land Rover a VW Transporter zůstaly v kontejneru u zbrojnice, obě cisterny byly převezeny do objektu bývalého CO v Kamenici, kde byl zajištěn komplikovaný vstup přes ostrahu objektu. Bohužel výjezdová Tatra zde zůstala právě jen do 15.10, do prvního nočního výjezdu na požár chaty v Radějovicích, kdy jsme se k Tatrám potřebovali dostat v půl páté ráno. Téhož dne dopoledne jsme byly důrazně upozorněni, že takto nelze objekt využívat a že bude akceptováno pouze stání vozidel bez možnosti okamžitého výjezdu. V napjaté situaci pomohl pan Gillern, který obci a hasičům ochotně nabídl možnost teplého stání pro jednu cisternu v garážích v Olešovicích, což bylo samozřejmě okamžitě s díky přijato. Druhá Tatra byla odhlášena z výjezdu a zůstala uzamčena v objektu bývalého CO v Kamenici. I přes tuto nepříjemnost jsme rádi, že jsme kromě záložní cisterny měli kam uložit velké množství materiálu, výstroje, náhradních dílů apod., které se za léta nahromadilo.

27. listopadu jsme se zúčastnili dalšího instrukčně-metodického zaměstnání pro velitele, tentokrát na stanici v Říčanech. Ve stejný den nám firma Konektel Pardubice doručila šest nových kapesních radiostanic Motorola, které byly zakoupeny z dotace Středočeského kraje. Přidělená částka nám umožňovala kromě radiostanic zakoupit i deset náhlavních souprav k radiostanicím, takže nyní je stejný počet členů jednotky vybaven jak radiostanicí tak náhlavní soupravou.

1. prosince naši členové uspořádali v místní hospodě U Bernátů „Mikulášskou“ pro děti. Zábavné odpoledne plné soutěží a písniček zakončil navečer příchod Mikuláše a Čerta jak jinak než  s dárečky. Na přípravě akce se podíleli také nečlenové sboru a  i jim patří poděkování. Akce byla rovněž stejně jako rok předtím velmi úspěšná.

Slavnostnější zakončení roku si naplánoval oddíl mladých hasičů na 14. prosince. V restauraci U Lípy se děti sešly na poslední schůzce roku spojené s besídkou, na které snad nic nechybělo – vánoční cukroví, slavnostní večeře, písničky, soutěže a dárečky pod  stromečkem. Zvláštní poděkování na tomto místě vyslovujeme všem, kteří se snažili a v dalším roce doufejme budou snažit pracovat s oddílem mládeže. Děkujeme zvláště Ireně Čížkovské a Zdeňkovi Ježdíkovi, že si od března do června a od září do prosince našli čas na devatenáct pravidelných schůzek a několik výletů. Oceněním nám budiž rovněž to, že při prosincové besídce děti prokázaly, že se při schůzkách něco z hasičských základů naučily.

Na stejný den, 14. prosince, si závěrečnou slavnostní schůzi naplánoval i výbor sboru. A že bylo co oslavovat, snad není třeba po přečtení této zprávy o činnosti za uplynulý rok zvlášť rozvádět. Rok 2007 byl bezpochyby jeden z nejúspěšnějších roků v historii našeho sboru, ať už se jedná o zrealizování rekonstrukce hasičské zbrojnice, získání dalšího vozidla, nemluvě o nadšení našich členů pro zásahovou činnost či akce pořádané sborem. Velkým úspěchem je i pomalu, ale přece obnovovaná práce s mládeží. Za každým úspěchem stojí spousta práce, času a nadšení lidí pro věc, touha něco dokázat a síla dotáhnout vše do vítězného konce.  Všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli, aby rok loňský rok byl úspěšný, děkujeme.

Děkujeme

-         všem členům sboru, kteří se aktivně podílejí na pokračování hasičské tradice v Těptíně a snaží se pokračovat v práci našich předchůdců

-         rodinám našich členů za jejich trpělivost a pochopení, a protože to v loňském roce bylo „náročnější“ , děkujeme, že to vydržely a nechaly si nás doma

-         členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín za jejich práci a nasazení při zásazích, školeních, výcviku nebo údržbě techniky, výzbroje a výstroje, řidičům-strojníkům, kteří nás v loňském roce bez nehody vozili k požárům, dopravním nehodám či technickým případům

-          děkujeme za spolupráci všem, se kterými přicházíme do styku při zásazích, profesionálním hasičům ze stanice Říčany u Prahy, Jílové u Prahy, Záchranné službě Praha venkov, Letecké záchranné službě, Policii ČR, zvláštní poděkování za spolupráci všem jednotkám dobrovolným hasičů, se kterými jsme se v loňském roce setkávali u zásahů, ale i při dalších akcích

-         za spolupráci Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně a zvláště pak jeho územnímu odboru Kolín

-         děkujeme za spolupráci našim kamarádům z okolních sborů dobrovolných hasičů

-         příznivcům z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy

-         za spolupráci v uplynulém roce děkujeme představitelům obce Kamenice, zvláště pak starostovi panu Mgr. Kláskovi a radnímu panu Venclíkovi. Když jsme děkovali zástupcům obce na minulé valné hromadě, přáli jsme si v roce 2007  konkrétní výsledky naší spolupráce a ty jsou opravdu víc hmatatelné než jsme doufali

-         sponzorům, kteří v loňském roce přispěli sboru na jeho činnost  a je na místě jmenovat a děkovat konkrétně. Naším tradičním a největším sponzorem je řadu let Strojmetal Kamenice, akciová společnost,  v čele s panem ředitelem Ing. Miroslavem Jelínkem. Každý rok připomínáme nejen našim členům , ale i zástupcům obce, že díky této podpoře jsme si mohli dovolit postupně repasovat hasičskou cisternu, podílet se na zakoupení technického vozu Land Rover a na jeho přestavbě na zásahové vozidlo, v loňském roce na opravě dopravního vozidla VW Transporter, zakoupit vybavení a ochranné pomůcky pro členy jednotky a zajišťovat pravidelný servis a údržbu. A v letošním roce díky podpoře Strojmetalu budeme moci kromě jiného pořídit do  hasičské  zbrojnice nezbytné vybavení.

-         děkujeme i dalším sponzorům, kteří nám v loňském roce přispěli na činnost, ať už finančně nebo materiálně, konkrétně manželům Švarcovým, panu Gondekovi, paní Gillernové-Boutique Modrá hvězda, firmě Elektroservis pana Venclíka, společnost Draeger, firmě Donau-Design Praha spol. S r.o., firmě SNS, Jiřímu Knihovi a jeho firmě

Do roku 2008 si všichni přejme ať nám vydrží síly a dosáhneme všeho, co jsme si pro tento rok předsevzali. Všem našim členům a jejich rodinám, našim přátelům a kamarádům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchům.

 

Zprávu o činnosti SDH Těptín za rok 2007 zpracovali:

Jiří  Hnětkovský v.r.                                                    Soňa  Hladíková v.r.
starosta SDH Těptín                                                    jednatel SDH Těptín

Ladislav   Červený v.r.                                               Josef Dvořák v.r.
velitel SDH Těptín                                                      zástupce velitele SDH Těptín