Výroční zpráva SDH Těptín 2013

Výroční zpráva pro rok 2013


Zpráva pro Valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně, okres Praha – východ,
konanou dne 18. ledna 2014Vážené dámy, pánové, vážení hosté, kolegové hasiči!

Jak už to tak bývá, rok se sešel s rokem a my jsme se opět sešli na výroční Valné hromadě, abychom zde zhodnotili a shrnuli činnost Sboru dobrovolných hasičů Těptín.

Jako každý rok i ten loňský začal měsícem leden. Ten byl tradičně věnován Valné hromadě, která se konala v naší hasičské zbrojnici.

V únoru jsme byli přítomni na slavnostním předání cisterny LIAZ JSDH Lojovice. V hasičské zbrojnici v Těptíně se konala taktéž Výroční valná hromada okrsku č. 1 Kamenice, který zahrnuje sbory Kostelec u Křížků, Lojovice, Nechánice a Těptín.

V měsíci březnu se konalo Shromáždění představitelů sborů. Opět jsme uspořádali Jarní úklid hasičské zbrojnice. Byla zahájena jarní část kroužku mladých hasičů a začalo se s přípravou na hasičskou soutěž.

V dubnu jsme se připojili k akci „ČISTÝ LADŮV KRAJ“ – každoročnímu úklidu Ladova kraje ke Dni Země. Zorganizovali jsme úklid Těptína s možností zbavit se železného odpadu.

V květnu jsme oslavili svátek svatého Floriána dnem otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Zájemci si mohli prohlédnout nejen výjezdovou techniku, ale i veškeré zázemí obecních hasičů. V prostorách zbrojnice byly také k nahlédnutí kroniky sboru, fotografie, trofeje i práce dětí. Společně jsme pak mohli zavzpomínat.

Dne 8.5.2013 jsme byli pozváni na Den záchranářů v Kolíně, kde jsme na požádání vystavili rychlý zásahový automobil LAND ROVER. Rádi jsme se účastnili a předvedli vyprošťovací zařízení.

Dále květen patřil Hasičské soutěži okrsku č. 1 Kamenice. V soutěži nás reprezentovalo 5 družstev. Mladší žáci, starší žáci a starší muži obsadili druhá místa, ženy a mladší muži třetí místa. Jako rovnocenní soupeři se nám postavila družstva z Nechánic, Lojovic a samozřejmě z Kostelce u Křížků, kde soutěž probíhala.

25. května jsme byli pozváni na Hasičský den na Konopišti, kde jsme na ukázku přivezli zásahovou cisternu CAS 25 K101 LIAZ.

V polovině roku odstoupila z funkce starostky sboru paní Soňa Hladíková. V současné době je tedy sbor bez starosty a v souladu se stanovami dočasně zastupuje sbor jeho velitel. Na tomto místě bychom rádi paní Soně Hladíkové vyslovili uznání a velký dík za její dlouholetou aktivní činnost ve sboru i ve výjezdové jednotce.

Od začátku července začali členové sboru společně s ředitelem cyklistického závodu Van Gillern Cup, panem inženýrem Boxanem, pracovat na organizačním zabezpečení dalšího ročníku, který se konal 7. září.

 

V září jsme připravili preventivně výchovnou činnost pro školku v Kamenici. Děti si mohly taktéž osahat techniku, s kterou jsme dorazili.

 

14. září jsme se účastnili Dne hasičů v Havlíčkově Brodě, kde jsme byli opět požádáni o výstavu techniky.

26. 9. 2013 proběhl 8. ročník „Dne dobrovolných hasičů“, který se konal v Praze na Slovanském ostrově. Akci pořádal Sbor dobrovolných hasičů Praha 1. Zúčastnily se také jednotky z Kostelce u Křížků a Nechánic. Mimo jiné, se o zpestření postaraly hasičské profesionální jednotky, Městská policie a Policie ČR. Celý den byl určen dětem, které se interaktivně mohly zapojit do připravených aktivit. Náš sbor předvedl techniku CAS K 25 LIAZ 101 a RZA Land Rover Defender.

Jako každý rok SDH uspořádal „Dětský den“, který byl opožděn kvůli povodním a následnému zákazu vstupu do lesů. Bylo vybráno datum 29. 9. Počasí nám moc nepřálo. Bylo sice krásně, ale mrazivo. Přesto jsme byli překvapeni hojnou účastí dětí, od těch nejmenších předškolkových, až po malé ostřílené hasiče.

Dne 12. 10. jsme byli pozváni na „Znovuotevření hasičské zbrojnice“ ve Všedobrovicích. Na praktickou ukázku jsme přivezli repasovanou CAS K 25 LIAZ 101.

V prosinci jsme pro děti z kroužku mladých hasičů připravili v prostorách zbrojnice vánoční besídku.

V závěru čtené zprávy děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli, aby právě uplynulý rok byl úspěšný. Tuto tradici nevynecháme ani tentokrát a děkujeme všem členům sboru, kteří se aktivně podílejí na pokračování hasičské tradice v Těptíně a snaží se pokračovat v práci našich předchůdců.Děkujeme rodinám našich členů za jejich trpělivost a pochopení. Jako každá dobrovolná činnost je hasičina náročným koníčkem a to zejména časově.

Děkujeme členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín za jejich práci a nasazení při zásazích, odborné přípravě, výcviku nebo údržbě techniky, výzbroje a výstroje, řidičům-strojníkům, kteří nás v loňském roce bez nehody vozili k zásahům.Děkujeme za spolupráci všem, se kterými přicházíme do styku při zásazích, a to profesionálním hasičům ze stanic Říčany, Jílové a Benešov, Zdravotnické záchranné službě, Letecké záchranné službě, Policii České republiky. Poděkování patří za spolupráci všem jednotkám dobrovolných hasičů, se kterými jsme se v loňském roce setkávali u zásahů, ale i při dalších akcích.Děkujeme za spolupráci Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně a zvláště pak jeho územnímu odboru Kolín.Děkujeme za spolupráci našim kamarádům z okolních sborů dobrovolných hasičů a příznivcům z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy.Za spolupráci v uplynulém roce děkujeme rovněž vedení obce Kamenice a zaměstnancům obecního úřadu Kamenice, kteří nám vycházejí maximálně vstříc a to jak jednotce, která je organizační složkou obce, tak Sboru dobrovolných hasičů Těptín, zájmové organizaci působící na úseku požární ochrany.

Děkujeme také našemu nejvýznamnějšímu sponzoru firmě Alcan Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., a zejména pak panu inženýru Miroslavu Jelínkovu st. za jeho pravidelnou a dlouholetou podporu činnosti sboru. Samozřejmě děkujeme i našemu dalšímu sponzorovi firmě OBR služby s.r.o. a to jmenně panu Lubomírovi Obrovi.Naši celoroční práci berme jako velký úspěch. Z úspěchů je třeba se radovat, ale také je nutné si jich vážit! Nechť nám je proto uplynulý rok, ale i roky minulé, inspirací a hlavně motivací pro další dobrovolnou činnost!

Následující rok bude výjimečný v tom, že Sbor dobrovolných hasičů Těptín, bude oslavovat 110. výročí vzniku. Proto věříme, že se sejdeme dříve než na další Valné hromadě.

Do roku 2014 si všichni přejme, ať nám vydrží síly a dosáhneme všeho, co jsme si pro tento rok předsevzali. Všem našim členům a jejich rodinám, našim přátelům a kamarádům, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů! Ať nás po celý rok provázejí jen samé dobré zprávy!V Těptíně 18.1.2014