Zpráva o činnosti JSDH obce Kamenice-Těptín za rok 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
 OBCE KAMENICE – TĚPTÍN ZA ROK 2013

 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín je organizační složkou obce zařazená do kategorie jednotek požární ochrany JPOIII/1. K 31. 12. 2013 bylo v jednotce vedeno celkem 18 členů.

Co se týká odbornosti, kromě velitele jednotky má jednotka 2 velitele družstev, 3 strojníky a 12 hasičů.

Mimo odborné přípravy a výcviku v průběhu roku se členové jednotky zúčastnili pravidelné odborné přípravy velitelů a strojníků kategorií JPO II a JPO III, kterou pořádá Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v hasičské zbrojnici v Těptíně, pro všechny jednotky okrsku č. 1 Kamenice. V únoru jednotka absolvovala školení dýchací techniky u HZS Říčany. V červnu se jednotka zúčastnila výcviku na polygonu v Příbrami, které bylo zaměřeno na přípravu nositelů dýchací techniky. Z vlastní iniciativy se jednotka školí ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Členové byli 6x na stáži v rámci školení u HZS Jílové u Prahy. Dále prošli školením strojníků a velitelů jednotek a školením na tvorbu dílčích zpráv. V září se někteří členové zúčastnili praktického výcviku velitelů a strojníků v Nebřenicích a blízkém okolí.

 

Díky této odborné přípravě je jednotka schopna zasahovat při jakékoliv události. Níže stručný přehled výjezdů, který je podrobněji rozepsán na www.hasiciteptin.cz/vyjezdy.

Letos jednotka zasahovala v 95 případech, z toho:

64 x technická pomoc

20 x požár

6 x únik nebezpečných látek

4 x dopravní nehoda

1x planý poplach

 

Jak je ze statistiky patrné, tak v průběhu roku jednotka zasahovala například u požáru trafostanice, ubytovny, rodinného domu, lesních porostů a u požárů kontejnerů po celé obci Kamenici, odstraňovala spadlé stromy, čerpala vodu z objektů, byla přítomna u dopravních nehod. Za zmínku stojí i kočka zachráněná z výšky.

 

Největší podíl na výjezdech měly samozřejmě letošní povodně, kdy jednotka vyjížděla k více jak 50 případům. Jednotka zasahovala po celé obci Kamenici. Několikrát byla vyslána na žádost operačního střediska v Kolíně na pomoc ostatním zasahujícím jednotkám i mimo rozsah působení jednotky, např. do Průhonic, Dubin apod. Během pěti dnů, kdy se vyjíždělo k nahlášeným událostem, zasahovalo 16 členů jednotky spolu s veškerou technikou, kterou jednotka disponuje.

 

Vybavení jednotky stále udržujeme na velmi dobré úrovni. K tomuto účelu jsme využili dotace 99.500,- od Ministerstva vnitra, resp. Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru za povodně, kterou jsme investovali na pořízení pracovních rukavic, zásahové obuvi, zásahového kompletu, vysokotlaké proudnice, páteřní desky, záchranné lávky, centrály a vysoušečů do bot.


Další dotace ve výši 38.109,- , kterou každoročně rozděluje z krajského rozpočtu Hasičský záchranný zbor, byla využita na výdaje jednotky za rok 2013, a to v následujícím členění: 9.449,- na úhradu pohonných hmot, 3.660,- na odborná školení a 25.000,- na nákup věcných prostředků.

 

Za dar 12.000,- od Středočeského kraje byly pořízeny 2ks hadic typu B a 2ks hadic typu C.

 

Dar Lesů ČR ve výši 31.000,- byl využit na nákup přetlakového ventilátoru, zásahové obuvi, štípacích kleští na tyče a svorníky, univerzálního klíče a na sadu planžet na otevírání dveří.

 

JSDH Kamenice – Těptín samozřejmě disponuje i mobilní technikou, bez které by jednotka nemohla fungovat. Součástí vozového parku je dnes CAS K 25 LIAZ 101, TATRA 148 CAS 32, RZA  LAND  ROVER  DEFENDER 110TDI s nákladním přívěsem.

 

O veškerý svěřený majetek je nutno pečovat. Nejen proto každý pátek probíhá údržba techniky, o které se vedou záznamy. Tyto kontroly jsou jakousi prevencí, aby se případné závady neprojevily při zásahu, kde je to absolutně nežádoucí.

 

Na závěr čtené zprávy o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín za rok 2013 děkujeme všem aktivním členům jednotky za jejich zásahovou činnost, ale také za dobrou údržbu techniky a výstroje a v neposlední řadě za účast na odborné přípravě a praktickém výcviku.

 

Za podporu rovněž děkujeme zřizovateli jednotky - obci Kamenice a Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, Územnímu odboru Kolín, stanicím Říčany u Prahy, Jílové u Prahy a Benešov u Prahy, se kterými spolupracujeme nejen při zásahové činnosti, ale i při řešení běžných provozních záležitostí jednotky.

 

V Těptíně 18.1.2014