Zpráva o činnosti JSDH obce Kamenice-Těptín za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014

 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín je organizační složkou obce zařazená do kategorie jednotek požární ochrany JPOIII/1. Znamená to, že jejím zřizovatelem je obec Kamenice, veškeré náklady jednotky hradí obec ze svého rozpočtu a členové výjezdové jednotky mají s obcí podepsány dohody o členství ve výjezdové jednotce. V jednotce pracují bez nároku na odměnu, ač podle zákona tato možnost je. K 31. 12. 2014 bylo v jednotce vedeno celkem 18 členů.

Co se týká odbornosti, kromě velitele jednotky má jednotka 2 velitele družstev, 3 strojníky a 12 hasičů.

Mimo odborné přípravy a výcviku v průběhu roku, které byly stanoveny plánem práce na rok 2014, se členové jednotky zúčastnili pravidelné odborné přípravy velitelů a strojníků kategorií JPO II a JPO III, kterou pořádal Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v hasičské zbrojnici v Těptíně, pro všechny jednotky okrsku č. 1 Kamenice.

Letos jsme absolvovali prověřovací cvičení v budově obecního úřadu v Kamenci. Cvičení bylo zaměřeno na likvidaci požáru v objektu, evakuaci, vyhledávání osob, záchranu a předlékařskou pomoc. Cvičení proběhlo úspěšně a pod dohledem profesionálních hasičů ze stanice v Jílovém u Prahy.

Za odbornou přípravu považujeme také hasičskou soutěž v Mukařově „ZA TŘI ROHY“, která byla letos poprvé zaměřena právě na procvičení odbornosti. Členové jednotky tak museli ošetřovat úraz elektrickým proudem včetně transportu zraněného, trénovali různé způsoby komunikace v jednotce, cvičili se v lanové technice. Soutěžní disciplínou přímo u mukařovské hasičské zbrojnice bylo čerpání vody ze sklepa, kdy si hasiči měli natrénovat činnosti při povodních a součástí byl i vědomostní test. A právě v této jediné soutěžní disciplíně obsadila naše jednotka krásné třetí místo ze dvanácti dalších týmů, které se soutěže účastnili.

V říjnu se konalo HASIČSKO-ZÁCHRANÁŘSKÉ CVÍČENÍ PŘESTAVLKY. Jeho atraktivnost spočívá i v tom, že zásahy na jednotlivých stanovištích probíhají ve večerních a nočních hodinách. Samotnému cvičení předchází několikahodinové školení. Na soutěžící čekaly úkoly jako například ošetření různých zranění, vyhledávání osob ve spolupráci s kynology, nález nebezpečné látky, vyhledání požáru, polygon za použití dýchací techniky, malý požár budovy, požár porostu a dopravní nehoda. Letošní ročník byl pro naši jednotku velmi úspěšný. Ačkoliv se tohoto cvičení zúčastnila poprvé, tak JSDHO Kamenice-Těptín obsadila krásné druhé místo ze šestnácti zúčastněných sborů a zhodnotila tím dlouhé roky své tvrdé hasičské práce.

Na podzim jsme absolvovali hned několik školení. Dvě školení se týkaly proškolení práce s motorovou pilou (jedno se konalo v hasičské zbrojnici a druhé na stanici HZS v Jílovém u Prahy). Další školení v hasičárně bylo zaměřeno na první pomoc. Na míru nám ho ušil zkušený lektor ze společnosti Life Suport s.r.o. Toto školení nám bylo věnováno jako sponzorský dar, za což ještě jednou děkujeme.

Díky této odborné přípravě je jednotka schopna zasahovat téměř při jakékoliv události. Níže uvádíme stručný přehled výjezdů, který je podrobněji rozepsán na www.hasiciteptin.cz/vyjezdy . Celkově zasahovala jednotka v roce 2014 36krát. Z toho:

 

11 x technická pomoc

15 x požár

3 x dopravní nehoda

5 x planý poplach

1 x prověřovací cvičení

1x letecká dopravní nehoda

 

 

Mimo adrenalin zvedajících zásahů je jednotka také povolávána na asistence. V roce 2014 to byly tři. Jednalo se o tradiční akce pod záštitou obce Kamenice, Štiřínský kros a Van Gillern Cup. Třetí asistence byla na akci trochu netradiční, leč velmi poutavé, a to na oblastním kole národního šampionátu mažoretek ČR 2014, které se dopoledne konalo pod širým nebem a odpoledne v kulturním domě v Kamenici.

 

Po letních prázdninách, členové jednotky připravili pro Mateřskou školku v Kamenici a Mateřskou školku Sluníčko Sulice-Želivec, preventivně výchovné akce. Děti si vyzkoušely různé disciplíny, byla jim předvedena práce hasiče, ale také se mohly seznámit s nebezpečím, jaké na ně doma může číhat a jak by těmto nebezpečím samy mohly předcházet, či je jako dítě řešit. Za odměnu si od nás děti odnesly drobné dárky s hasičskou tématikou.

 

V roce 2014 čerpala Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kamenice-Těptín prostřednictvím obce Kamenice dotaci ze Středočeského kraje, a to konkrétně z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Účelem dotace byl nákup nové dýchací techniky, protože stávají byla na konci své životnosti. Dotaci se podařilo získat ve výši Kč 200.000,00 a bylo nakoupeno 12 kusů kompozitních lahví, 6 kusů vyváděcích kukel a 6 potahů na kompozitní láhve, vše od společnosti Dräger Safety s.r.o.

 

Vozový park JSDH Kamenice – Těptín se v minulém roce nezměnil a tvoří ho CAS K 25 LIAZ 101, TATRA 148 CAS 32, RZA  LAND  ROVER  DEFENDER 110TDI s nákladním přívěsem.

 

Kvůli svěřenému majetku každý pátek probíhá údržba techniky, o které se vedou záznamy. Tyto kontroly jsou jakousi prevencí, aby se případné závady neprojevily až při zásahu, kde je to absolutně nežádoucí.

 

Na závěr čtené zprávy o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín za rok 2014 děkujeme všem aktivním členům jednotky za jejich zásahovou činnost, ale také za dobrou údržbu techniky a výstroje a v neposlední řadě za účast na odborné přípravě a praktickém výcviku.

 

Za podporu rovněž děkujeme zřizovateli jednotky-obci Kamenice a Hasičskému

záchrannému sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Územnímu odboru

Kolín a Kladno, stanicím Říčany u Prahy, Jílové u Prahy a Benešov u Prahy, se kterými spolupracujeme nejen při zásahové činnosti, ale i při řešení běžných provozních záležitostí jednotky. Děkujeme rovněž okolním jednotkám a sborům, se kterými se potkáváme jak u zásahů, tak při odborné přípravě a výcviku.