akt. 26.3.2012

UPOZORŇUJEME  ČLENY  SBORU  A  JEDNOTKY  NA KAŽDOROČNÍ JARNÍ  ÚKLID  HASIČSKÉ  ZBROJNICE  V  TĚPTÍNĚ  -  SOBOTA  31. BŘEZNA  2012  OD  9,00  HODIN.
V PRŮBĚHU  DOPOLEDNE  SOUČASNĚ  PROBĚHNE  DALŚÍ  ČÁST  ODBORNÉ  PŘÍPRAVY ČLENŮ JEDNOTKY.
 

akt. 25.2.2012 Informativní schůzka pro rodiče a děti - zápis do jarní části kroužku mladých hasičů se koná v úterý 6.3.2012 od 17,00 hodin v hasičské zbrojnici v Těptíně.
Rozpis dalších schůzek mladých hasičů najdete v Blbníčku a v písemně podobě dostanete na schůzce.
 
akt. 25.2.2012

 

akt. 1.1.2012

 

akt. 31.12.2011

 

akt. 1.12.2011

POZVÁNKA  NA  VÁNOČNÍ  BESÍDKU  KROUŽKU  MLADÝCH  HASIČŮ
PÁTEK 16. PROSINCE 2011   OD  17,00 HODIN  V HASIČSKÉ  ZBROJNICI 
 

akt. 1.10.2011 V sobotu 1. října jsme se rozloučili s vozidle VW Transporter, který byl v užívání jednotky od roku 2007. Na základě kupní smlouvy jej převzali zástupci SDH Lojovice.

               

 

 

akt. 30.9.2011 V pátek 30. září 2011 jsme uspořádali preventivně-výchovnou akci pro děti z nově otevřené Mateřské škole v Želivci. Děkujeme všem členům jednotky a sboru, kteří se akce zúčastnili a fotky z akce se co nejdříve objeví ve Fotogalerii.

 

akt. 17.9.2011

V sobotu 24. září se sejdou všechny sboru okrsku č.1 Kamenice ( SDH Kostelec u Křížků, Nechánice, Lojovice, Štiřín a Těptín ) na akci v Pivovaru Velké Popovice. Více informací na letáčku.

 

akt. 12.9.2011

Obec Kamenice nabízí k prodeji dva hasičské automobily - cisternu Tatru 148 CAS 32 a osobní automobil VW Transporter. Cílem je získat finanční prostředky na repasi dalšího vozu - LIAZ CAS K25 101, který získala jednotka SDH obce Kamenice-Těptín bezúplatně do užívání od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ze stanice Říčany u Prahy. Více informací o nabízených vozidlech naleznete v Bazaru na internetových stránkách www.pozary.cz nebo si je vyžádejte na naší mailové adrese hasiciteptin@hasiciteptin.cz
 

akt. 1.9.2011 INFORMACE  PRO  ZÁJEMCE  O  KROUŽEK  MLADÝCH  HASIČŮ
Podzimní část kroužku byla pro časovou zaneprázděnost vedoucích kroužku zrušena. Kroužek začne pracovat opět na jaře přípravou na okrskovou soutěž. Další informace včas zveřejníme. Děkujeme za pochopení.
 
akt. 26.6.2011

V rámci preventivně – výchovné činnosti místní hasiči ( Sbor dobrovolných hasičů Těptín a jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice-Těptín ) pořádají pro děti akce, při kterých se jim snaží přiblížit práci hasičů, jejich techniku a vybavení, rozvíjet v dětech základní návyky, jak se chovat při mimořádných událostech, které je mohou v životě potkat, a jak co nejlépe a účinně pomoci v rámci svých možností. Děti nás rády navštěvují v hasičské zbrojnici, což v letošním roce kvůli výstavbě vodovodu a kanalizace v Těptíně nebylo možné. Proto jsme jeli za nimi .
31. května jsme navštívili žáky Základní školy praktické v Olešovicích. Děti měly možnost se seznámit s rychlým zásahovým vozidlem Land Rover a jeho výbavou včetně praktické ukázky, s cisternou Tatra 148 CAS 32 a zásahovou výstrojí. Na vlastní kůži si tak mohly vyzkoušet, že být kompletně oblečen a vybaven, je pro hasiče poměrně velká zátěž.
15. června jsme navštívili Mateřskou školu v Kamenici-Olešovicích, kde již druhým rokem pořádáme zábavnou formou „hasičský výcvik“ přizpůsobený věku dětí. V letošním roce děti zachraňovaly osoby ( panenku a plyšáka ) z domečku a měly to velmi stížené překážkovou dráhou, nechyběl výcvik s hadicemi, učily se poslepu přejít za pomoci lana vytyčenou trasu a samozřejmě si všichni vyzkoušely „hašení“ vodou z cisterny.
Věříme, že se obě akce povedly a všem se líbily. Poděkování patří hasičům, kteří se obou akcí zúčastnili a dětem se s velkým nasazením věnovali.

   

  

 

akt. 6.6.2011

Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně pořádá každoročně u příležitosti Dne dětí zábavné odpoledne nazvané „Dětský den v Těptíně“. Letos se konal za krásného slunečného počasí v neděli 5. června opět v okolí rybníka Dlouhý. Velká účast dětí i rodičů svědčí o tom, že se tato akce těší velké oblibě a my děkujeme všem, kteří ji pomáhají ve svém volném čase organizovat.
Pohodovou atmosféru z Dětského dne vám přiblíží i pár fotografií ve Fotogalerii...

 

 

akt. 29.5.2011

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  V  TĚPTÍNĚ
pořádá
v neděli 5. června 2011 od 13,00 hodin u rybníka Dlouhý
"DĚTSKÝ  DEN  V  TĚPTÍNĚ"
Srdečně zveme rodiče s dětmi na procházku lesem s plněním úkolů a prohlídku hasičské techniky.

 

akt. 24.5.2011

HASIČSKÁ  SPORTOVNÍ  SOUTĚŽ  OKRSKU Č. 1  KAMENICE
SOBOTA  28.  KVĚTNA  2011
OD  13,00 HODIN  NA  FOTBALOVÉM  STADIONU  V  KOSTELCI  U  KŘÍŽKŮ
spolupořádají Sbory dobrovolných hasičů Kostelec, Nechánice, Lojovice, Těptín a Štiřín

 

akt. 22.5.2011 V sobotu 21. května jsme se s kroužkem mladých hasičů zúčastnili Hasičského dne na Konopišti. Výlet se moc povedl a fotky z této akce si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

 

akt. 1.5.2011

KAM  V  KVĚTNU  ZA  HASIČI ...

V tomto měsíci se konají v našem okolí hned dvě hasičské akce. První proběhne v sobotu 21. května 2011 na blízkém Konopišti. Jedná se o III. ročník Hasičského dne na Konopišti. Kromě výstavy historické i současné hasičské techniky doporučujeme shlédnutí soutěže koňských stříkaček s mezinárodní účastí. Výstavy techniky se zúčastní i těptínští hasiči s rychlým zásahovým automobilem Land Rover Defender.
Druhá akce se koná se koná o týden později, v sobotu 28.5.2011 na hřišti v Kostelci u Křížků. Na tradiční hasičskou soutěž ve štafetě a požárním útoku Vás srdečně zve Okrsek č. 1 Kamenice, sdružující Sbory dobrovolných hasičů z Kostelce, Lojovic, Nechánic, Štiřína a Těptína. Do soutěže je zatím přihlášeno 17 družstev v kategoriích mladší a starší žáci, ženy, mladší a starší muži. Začátek soutěže je stanoven na 13,00 hodin.

 

 

 

akt. 20.3.2011, akt. 9.4.2011

V sobotu 9. dubna 2011 proběhl v dopoledních hodinách JARNÍ  ÚKLID  TĚPTÍNA. Děkujeme všem, kteří se do brigády na veřejných prostranstvích zapojili. Po mnoha letech na účast chudých přišlo letos pomoci o sto procent více našich spoluobčanů než v letech minulých. Zároveň děkujeme za spolupráci Obecnímu úřadu Kamenice, který každoročně zajišťuje kontejner pro odvoz biologického odpadu.

Příští rok se opět těšíme.

akt. 12.3.2011 V sobotu 26. března proběhne jarní úklid hasičské zbrojnice - pouze pro členy sborů a jednotky, sraz v 9,00 hodin.

 

akt. 4.3.2011 Jarní část kroužku mladých hasičů začíná v úterý 15. března první schůzkou družstva starších a 22. března první schůzkou mladších dětí. Další termíny zaneseny v Blbníčku.

 

akt. 21.2.2011

INFORMATIVNÍ  SCHŮZKA  PRO  JARNÍ  ČÁST  KROUŽKU  MLADÝCH  HASIČŮ 
PÁTEK  4.3.2011   OD  17  DO  18  HODIN 
 V  KLUBOVNĚ  HASIČSKÉ  ZBROJNICE  V  TĚPTÍNĚ
* rozdělení dětí do družstev
* rozpis schůzek březen až červen 2011

 

akt. 14.2.2011 V neděli 2. února 2011 se koná výroční Valná hromada okrsku č. 1 Kamenice. Začátek 10,15 hodin v restauraci na Nové Hospodě. Za SDH Těptín se valné hromady zúčastní pánové František Lacek a Josef Dvořák a paní Soňa Hladíková.
 
akt. 11.2.2011

 

akt. 22.1.2011

V sobotu 15. ledna 2011 se v restauraci U Bernatů v Těptíně konala výroční Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně. Každoročně na ní těptínští dobrovolní hasiči hodnotí uplynulý kalendářní rok. Výbor sboru předkládá svým členům ke schválení Zprávu o činnosti, Zprávu kontrolní a revizní komise za předešlý rok a Plán činnosti na rok následující. Zároveň je to příležitost k prezentaci činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín, především k bližšímu seznámení s jejími zásahy v uplynulém roce.V letošním roce se Valné hromady zúčastnilo 58 členů našeho sboru a 15 pozvaných hostů. Za Okresní sdružení hasičů Praha-východ navštívil jednání starosta pan Oldřich Lacina, za Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Kolín ppor. Marcel Charouz a za požární stanici Říčany u Prahy její velitel npor. Dalibor Zeman. Rovněž jsme se rádi viděli s kolegy z okolních dobrovolných sborů – SDH Pyšely, SDH Lojovice a SDH Říčany. Velice rádi jsme přivítali zástupce obce Kamenice – starostu Ing. Pavla Čermáka a místostarostu Jiřího Česala. Stejně tak i našeho dlouholetého sponzora firmu Strojmetal Kamenice, s.r.o. zastoupenou panem Ing. Jiřím Petruškou, ekonomickým ředitelem společnosti.


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 22.1.2011 Konečně fotky z vánoční besídky kroužku mladých hasičů...


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 7.1.2011

Věc:     Změna statutárního zástupce SH ČMS  SDH Těptín

Výbor Sboru dobrovolných hasičů  Těptín jako jeden z jeho orgánů na výborové schůzi dne 7. ledna 2011 rozhodl o dalším postupu v souvislosti s úmrtím starosty sboru pana Jiřího Hnětkovského dne 1.1.2011. Vzhledem k tomu, že v současné chvíli není navržen žádný vhodný kandidát na funkci starosty sboru, o kterém by mohla hlasovat výroční Valná hromada dne 15. ledna 2011, a sbor nemá zvolené náměstky starosty, bude starostu až do řádného zvolení nového starosty sboru zastupovat velitel sboru – pan Ladislav Červený, nar. 24.8.1975, bytem Tarasová 1835, 251 68  Kamenice-Těptín.

Soňa Hladíková, jednatel SDH

 

akt. 3.1.2011 Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně oznamuje smutnou zprávu, že dne 1. ledna 2011 ve věku 61 let zemřel starosta sboru pan Jiří Hnětkovský. Na přání zesnulého se obřad nekoná.


 

akt. 1.1.2011

akt. 31.12.2010

 

akt. 12.12.2010

 

akt. 30.11.2010

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  TĚPTÍN
spolupořádá v sobotu 4. prosince 2010 v restauraci U BERNATŮ  v Těptíně
MIKULÁŠSKOU  PRO  DĚTI
začátek od 14,00 hodin
 

akt. 30.9.2010

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  TĚPTÍN
pořádá v sobotu 9. října 2010 v restauraci U BERNATŮ  v Těptíně
POSVÍCENSKOU  ZÁBAVU
začátek od 20,00 hodin, vstupné 100,00 Kč
 

akt. 3.9.2010

   INFORMATIVNÍ  SCHŮZKA  PRO  RODIČE
kroužek mladých hasičů při SDH Těptín 

17.9.2010  od 17,00 hodin
v hasičské zbrojnici Těptín

Kapacita kroužku je 30 dětí ( 3 družstva po 10 ), věková hranice nad 6 let.
Při přihlašování na kroužek pro školní rok 2010/2011 mají přednost děti, které již na kroužek chodily. Prosíme rodiče těchto dětí, aby rovněž 17.9.2010 potvrdili na schůzce zájem o kroužek i na další období.
Rozpis schůzek pro podzim 2010 a další informace obdržíte na schůzce.

 

akt. 19.8.2010

 

 

Dne 7.8.2010 bylo ničivou povodní zasaženo Liberecko. Jedním z nejvíce postižených míst byla Raspenava – asi 25 km od Liberce ve Frýdlantském výběžku. Velká voda se nevyhnula ani budově základní školy, které voda zaplavila šatny, kotelnu a skladovací prostory v suterénu. Nejvíce byl zdevastován objekt mateřské školy.

               

Voda zde dosahovala až do výšky cca 130 cm, zničila veškeré vybavení a odnesla jednu stěnu. V současné době nemůže mateřská škola v tomto objektu fungovat a 1.září zahájí nový školní rok v náhradních prostorech v nedalekém Frýdlantu.
Na základě odvysílané reportáže v televizním zpravodajství se rozhodli dobrovolní hasiči z Těptína a Lojovic uspořádat společnou sbírku na pomoc Mateřské škole v Raspenavě. Sbírka měla jasný cíl – za vybrané peníze bude pro děti zakoupeno potřebné vybavení, které bylo povodní zničeno. Sbírka byla časově omezena a po sečtení všechny organizátory překvapila krásná suma 54 350,00 Kč, Po dohodě s vedením mateřské školy byly zakoupeny stoly a molitanové stavebnice v hodnotě 49 910,00 Kč a výtvarné potřeby v hodnotě 4 440,00 Kč.

     

Jménem vedení Základní a Mateřské školy v Raspenavě i jménem Sborů dobrovolných hasičů v Těptíně a Lojovicích děkujeme všem lidem, kteří sbírku podpořili a alespoň částečně pomohli zmírnit následky srpnových povodní na severu Čech.
Někteří z našich občanů kromě finanční pomoci přispěli i věcnými dary – hračky , stavebnice apod., za což jim rovněž patří velký dík. Akce splnila cíl, který jsme si na začátku dali – rychle, účinně a zcela konkrétně pomoci. Jsme rádi, že se to povedlo.

 

 

akt. 9.8.2010

akt. 29.6.2010

Pár fotek ze sobotních oslav 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Kostelec u Křížků ...


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 19.6.2010

Na oslavy do Kostelce jdeme s oddílem mladých hasičů pěšky lesem. Sraz je ve 12.30 hodin u hasičské zbrojnice. Batůžek s pláštěnkou, pitím, popř. drobnou svačinou s sebou. Předpokládaný návrat do Těptína mezi 16 až 17 hod.
Zároveň rodičům oznamujeme, že je toto závěrečná schůzka kroužku v 1. pololetí 2010. Datum informativní schůzky na druhou polovinu roku zatím není stanoven. Sledujte prosím naše stránky a Aktualitami.

 

 

akt. 12.6.2010 Konečně fotky z výletu do Litoměřic na Hasičské slavnosti 2010...


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 8.6.2010 V úterý 8. června 2010 na fotbalovém hřišti proběhl pod záštitou Policie ČR preventivně-výchovný program pro žáky školy a školky pracovně nazývaný "Den bezpečí". Jednotka SDH obce Kamenice-Těptín byla rovněž požádána o účast.


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 2.6.2010

akt. 30.5.2010

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  V  TĚPTÍNĚ  POŘÁDAL
V  NEDĚLI  30. KVĚTNA  2010    DĚTSKÝ  DEN  V  TĚPTÍNĚ
OD  13.  HODIN  U  RYBNÍKA  DLOUHÝ


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 27.5.2010 Ve čtvrtek 27.5.2010 členové jednotky SDH obce Kamenice-Těptín uspořádali pro Mateřskou školku v Kamenici cvičení pro děti. V areálu školku byly připraveny čtyři stanoviště:
1. stanoviště - "Cisterna" ... děti si vyzkoušeli práci s proudnicí a "hašení" z cisterny
2. stanoviště - "Výcvik s hadicemi" ... zde se soutěžní formou spojovat hadice
3. stanoviště - "Fyzická příprava" ... připravena překážková dráha
4. stanoviště - "Odborná příprava" ... tady se děti zábavnou formou dozvěděly něco o hasičích, pomohly obléknout do výstroje hasiče, naučily se základní optické signály atd.


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 25.5.2010

V úterý 25. května 2010 převzal starosta obce Kamenice Mgr. Tomáš Klásek a místostarosta obce Kamenice Jiří Česal za přítomnosti členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice-Těptín do užívání vozidlo CAS K 25 LIAZ 101. Jedná se o bezúplatný převod nadbytečné techniky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na požární stanici Říčany u Prahy vozidlo předal ředitel Územního odboru Kolín HZS Středočeského kraje plk. Jan Bradna a velitel stanice Říčany npor.Mgr.Bc.Dalibor Zeman.
Vozidlo bylo převezeno do hasičské zbrojnice v Těptíně.Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

 

akt. 27.5.2010

Okrsková hasičská soutěž pro SDH Těptín dopadla velmi dobře. Muži mladší a ženy se umístili na druhých místech. Muži starší po loňském druhém místě letos získali s prvním místem i putovní pohár. Velkou radost nám udělalo družstvo starších žáků, které se umístilo na prvním místě. A moc nás potěšilo vystoupení těch nejmenších.Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 8.5.2010

 

akt. 8.5.2010

Výlet dětí z kroužku mladých hasičů
Zde je pár fotografií z výletu dětí na stanici HS1 v Sokolské a Legerově ulici, centrále Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy.Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 2.5.2010

V neděli 2. května 2010 jsme se zúčastnili s RZA Land Rover Hasičského dne u kolegů v Mnichovicích... 

akt. 27.4.2010

V úterý 27. dubna 2010 nás v hasičské zbrojnici navštívili děti z Mateřské školky v Kostelci u Křížků. Kromě povídání o hasičích jsme¨pro obě třídy připravili sady skládaček s požárníkem Samem a děti nás zase překvapily krásnými obrázky, které pro nás namalovaly.Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 17.4.2010

Jarní úklid Těptína
V sobotu 17. dubna 2010 uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů pro občany již po několikáté  Jarní úklid Těptína. Úklid je zaměřen na veřejné části obce – prostory u kapličky, ulice Táhlá od kontejnerů na tříděný odpad nad hasičskou zbrojnicí až po centrum vesnice u obchodu a autobusové zastávky. Tyto prostory byly i letos pečlivě vysekány, vyhrabány, očištěny od válejících se odpadků. Vybílena byla autobusová zastávka. Nezapomněli jsme ani letos na úklid kolem rybníka Dlouhý, kde budeme na konci května pořádat Dětský den. Obec Kamenice zajistila stejně jako každý rok kontejner na biologický odpad, za což děkujeme. Účast byla viditelně lepší než vloni, nicméně řadě našich spoluobčanů tyto akce ve prospěch nás všech stále unikají.

Děkujeme hlavně dětem, které se svými rodiči zapojily do úklidu – Katce a Járovi Petrových, Verunce a Honzovi Červených, Petrovi Dvořáčkovi, Terezce Skružné, Fandovi Hladíkovi a Denisce Hruškové. A dále manželům Petrovým a Dvořákovým, Drahušce a Fandovi Švarcovým, Láďovi Červenému, Zdeňkovi Ježdíkovi, Jirkovi Novotnému, Petrovi Němcovi, Jakubovi Kafkovi, Pavlovi Makulovi ml., Láďovi Frankovi, Irče Čížkovské, Honzovi Korbelovi, Soně Hladíkové.... snad jsme na nikoho nezapomněli :-) .Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 20.3.2010

20. března se naši členové - starosta Jiří Hnětkovský, zástupce velitele Josef Dvořák ml., František Lacek-člen SDH a starosta okrsku č. 1 Kamenice a Zasloužilý hasič pan Josef Dvořák st. - zúčastnili Shromáždění představitelů sborů Praha - východ. Naším zástupcem v Okresním sdružení hasičů se v řádných volbách stal pan František Lacek.

SDH Těptín byl oceněn za práci Čestným uznáním Krajského sdružení hasičů...


 

 

akt. 6.3.2010

V sobotu 6. března proběhla v hasičské zbrojnici v Těptíně odborná příprava členů JSDH obce Kamenice-Těptín, v rozsahu 4 hodin byla pod odborným vedením proškolena předlékařská pomoc, řešení neodkladných situaci, práce s vyprošťovacími a trasportními pomůckami. Děkujeme pánům Škvorovi a Rajtrmanovi a Škole první pomoci za výuku.

 


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 28.2.2010

V neděli 28. února t.r. jsme se zúčastnili ve složení Lacek-Dvořák_Hladíková výroční Valné hromady okrsku č.1 Kamenice. Za náš sbor byl do výboru okrsku zvolen pan František Lacek na funkci starosty okrsku a pan Josef Dvořák na pozici zástupce velitele okrsku. Členy okrsku na další pětileté funkční období za SDH Těptín jsou ještě pan Jiří Hnětkovský a Soňa Hladíková.

 

akt. 13.2.2010 V sobotu 13. února se konal v restauraci U Bernátů v Těptín Hasičský bál pořádaný naším sborem. Za příspěvky do tomboly děkujeme našim členům a Uzenářství pana Dolejše, který již několikátým rokem podpoří tuto akci.

 


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 5.2.2010 Praktický výcvik členů JSDH obce Kamenice - Těptín - nositelé dýchací techniky. Za kvalitní přípravu děkujeme hlavně Zdendovi.

  

 

akt. 24.1.2010 V sobotu 16. ledna 2010 proběhla v restauraci U Bernátů v Těptíně Valná hromada SDH Těptín. Zde je pár fotografií z oficiální části i volné zábavy poté ...

 


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 27.12.2009

 

akt. 18.12.2009 Vánoční besídka v hasičárně ...

 


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

 

akt. 27.11.2009

Schůzka mladých hasičů ...


Další foto získáte kliknutím na obrázek...
 

 

 

akt. 13.11.2009

Schůzka mladých hasičů ...


Další foto získáte kliknutím na obrázek...
 

 

 

 

akt. 30.10.2009

Schůzka mladých hasičů ...


Další foto získáte kliknutím na obrázek...
 

 

 

 

akt. 28.9.2009

Zahájení týdenní výstavy "Těptín v proměnách času"...


Další foto získáte kliknutím na obrázek...
 

 

 

 

akt. 26.9.2009

Pár fotek z přípravy výstavy...


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 20.9.2009

 

akt. 16.9.2009 Sbor dobrovolných hasičů Těptín pořádá informativní schůzku pro zájemce o hasičský kroužek ( rodiče s dětmi ) - v pátek 2. října 2009 od 17,00 hodin v hasičské zbrojnici Těptín. Pro velký zájem dětí různých věkových kategorií bude pravděpodobně kroužek rozdělen - zvlášť bude mít schůzky oddíl nejmladších dětí a zvlášť starších dětí, které navíc již na kroužek docházely.
Na informativní schůzce se dozvíte podrobnosti včetně termínů schůzek. Těší se na Vás Čížkovská-Švarcová-Hladíková :-)

 

akt. 12.9.2009

Jednotka SDH obce Kamenice-Těptín a SDH Těptín zajišťovali asistenci na nultém ročníku cyklistického závodu van Gillern Cup. Děkujeme všem našich členům za pomoc a čas, který akci věnovali ... a to bez nároku na odměnu.

 

akt. 11.9.2009

Ve dnech 11.-12.září 2009 se uskutečnil Specializační kurz pro velitele jednotek SDH obcí „Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana“ pro vybrané jednotky z Územního odboru Kolín Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Kurz byl uspořádán v Kamenici  v učebně Krajské chemické laboratoře a praktické ukázky na pozemcích obce Kamenice. V průběhu 2 dnů byly předneseny přednášky z oblasti ochrany obyvatelstva na téma legislativa, krizové stavy a úkoly obcí při řešení mimořádných událostí, varování a vyrozumění, evakuace a nouzové přežití. Při přednáškách byl zdůrazněn význam zařazení právě těchto školených jednotek. Dále byli velitelé jednotek seznámeni s rizikovými provozovateli zařazenými podle zák. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Další přednášky byly zaměřeny na nebezpečné látky, provádění záchranných a likvidačních prací, seznámení s vybranými částmi Bojového řádu a k posttraumatické péči. Při přednášce na téma povodně bylo využito i zkušeností ze zásahu při povodni 2002. V rámci praktické části si účastníci postavili malou protipovodňovou hráz, postavili dekontaminační jednotku a plovoucím čerpadlem odstranili ropnou skvrnu. Celé školení bylo lektorsky zajištěno z vlastních zdrojů – podíleli se na něm lektoři z celého územního odboru. Obec Kamenice byla požádána o poskytnutí pozemku pro praktické ukázky a jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice-Těptín zajišťovala logistické zázemí – poskytnutí cisterny s vodou pro praktickou ukázku, pro účastníky kurzu zajistila kompletní stravování včetně teplé večeře a snídaně. Kurz se místní jednotky týkal pouze v tomto směru, školení jako takové nebylo určeno pro naše velitele, protože jednotka obce Kamenice je zařazeno do jiné kategorie jednotek požární ochrany (JPO III ).

 

akt. 28.6.2009

Jednotka SDH obce Kamenice-Těptín byla pozvána na oslavy 100 let od založení SDH Zvole na Praze - západ. Předvedena byla technika Tatra 148 CAS 32 a RZA Land Rover, zároveň společně s jílovskými hasiči a ZZS provedli ukázku vyproštění osob z havarovaných automobilů...


Další foto získáte kliknutím na obrázek...
Fotky převzaty od SDH Zvole a SDH Jílové

 

akt. 20.6.2009

Včera, tj. v pátek 19. června 2009 proběhlo prověřovací cvičení jednotky SDH obce Kamenice-Těptín v objektu Základní školy Kamenice. Po ukončení cvičení následovala ukázka práce hasičů a předvedení techniky a výstroje.


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 17.6.2009

V úterý 16. června 2009 hasičskou zbrojnici navštívili děti z Mateřské školky v Olešovicích. Díky Irče, Láďovi, Fandovi, Zdeňkovi a Soně za nemalého přispění paní učitelky Švarcové si to u nás doufejme užily :-) .


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

 

akt. 17.6.2009 Pár fotek z výletu na Hasičský den na Konopišti...


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 5.6.2009

Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně pořádá pro své členy a hlavně pro oddíl mladých hasičů výlet na akci pořádanou Krajským sdružením hasičů - kraj Středočeský ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Informativní dopis naleznete  Z D E

 

akt. 5.6.2009

V neděli 31. května jsme opět pořádali Dětský den u rybníka Dlouhý v Těptíně. Akce se velmi povedla, účast byla pravděpodobně největší za celou dobu pořádání. Děkujeme všem, kteří pomohli s uspořádáním, a pár fotek je zde


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 24.5.2009

Další fotky z okrskové soutěže naleznete zde


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

Za krásné fotky děkujeme Honzovi K.

 

 

akt. 21.5.2009

 

akt. 17.5.2009

Prvních pár fotek z okrskové soutěže naleznete zde


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 13.5.2009 Členové jednotky SDH obce Kamenice-Těptín byli na návštěvě Zvláštní internátní školy v Olešovicích, kde pro děti připravili ukázku práce hasičů a techniky.

 

akt. 9.5.2009

POZVÁNKA  NA  OKRSKOVOU  SOUTĚŽ

Instrukce pro družstvo dětí ... viz blbníček 15.5. a 16.5.2009.

 

akt. 2.5.2009

Ve dnech 24.4.2009 - 26.4.2009 se tři členové jednotky SDH obce Kamenice - Těptín ( Jirka Sekyra, Fanda Švarc a Jarda Vosmík ) zúčastnili Soustředění hasičů a záchranářů 14 v Písku. Zde je několik fotek a odkaz na webovou prezentaci celé akce, kde jich najdete víc.


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

Celou výběrovou fotogalerii najdete na adrese
http://www.makrlik.cz/galerie/hasici/200904_shaz_pisek/_vyber
Pak ještě na této adrese
www.makrlik.cz/download/shaz14_vyber.zip
jsou tytéž fotky zabalené do jednoho ZIPu, cca 60 MB

 

akt. 26.4.2009 V neděli 26.4.2009 proběhl v Těptíně JARNÍ  ÚKLID, který každým rokem pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně. Členové sboru při této akci uklízí veřejná prostranství. Obecní úřad Kamenice zajistil kontejner pro odvoz biologického odpadu.
Nutno dodat, že i letos se úklid konal za velmi malého zájmu našich spoluobčanů. Nevadí...kdo nestihl, má šanci zase příští rok :-)

Děkujeme všem, kteří se úklidu zúčastnili a zvláště dětem Verunce Červené, Fandíkovi Hladíkovi, Honzovi Červenému a Péťovi Dvořáčkovi, bez kterých bychom to určitě nezvládli.

 

akt. 24.4.2009 ... a také pár fotek ze schůzky mladých hasičů . školení první pomoc 27.3.2009


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 24.4.2009 Konečně fotky ze sázení lípy u kapličky v Těptíně u příležitosti 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně


Další foto získáte kliknutím na obrázek...

 

akt. 5.4.2009

Sbor dobrovolných hasičů Těptín bude pořádat tradiční Jarní úklid Těptína - v neděli 26.4.2009 od 9,00 hodin, sraz před hasičskou zbrojnicí, pokud možno s vlastním nářadím. Tímto zveme všechny občany Těptína.

Další akce byly přidány do Blbníčku.

 

akt. 2.4.2009 Další schůze okrsku č.1 Kamenice je naplánována na neděli 19.4.2009 od 10,15 hodin. Poprvé budou pozvánky rozeslány pomocí svolávacího systému kanga+, kdy bude do modulu přidána další skupina pro příjem sms - okrsek.

 

akt. 30.3.2009 Výborová schůze se koná ve středu 1.4.2009 od 19,00 hodin - účast nutná !!!

 

akt. 23.3.2009

Vážení hasiči,
zvu Vás po delší odmlce opět na okrskovou schůzi 29.března od 10:15 hodin
do nové zbrojnice v Těptín, kde je společenská místnost zajištěna.
Prosím o co největší účast z důvodu projednání termínu a místa letošní okrskové soutěže (nezávazně navrhuji termín 17.května 2009, pokud bude souhlasit SK Kostelec).

            Těším se na Vaši účast a všechny zdravím

František  Lacek
SH ČMS
okres Praha-východ
starosta okrsku č.1
KAMENICE

 

akt. 8.3.2009

V pátek 27.3.2009 proběhne v rámci schůzky mladých hasičů školení první pomoci pod vedením pana Jana Marouška, Dis.
Začátek v 16,30 hodin, účast všech dětí z oddílu žádoucí.

 

akt. 8.2.2009

 

akt. 31.1.2009

V sobotu 31. ledna 2009 proběhla výroční Valná hromada SDH Těptín za účasti 57 členů a 15 hostů. Valnou hromadu navštívil za OSH Praha - východ Ing. Roman Bílý, za profesionální hasiče jsme přivítali ředitele Územního odboru Kolín HZS Středočeského kraje plk. Jana Bradnu a velitele požární stanice Říčany pana Dalibora Zemana. Za obec Kamenice ze zúčastnili místostarosta obce pan Jiří Česal a radní pan Vítězslav Venclík. Starosta obce Kamenice se z osobních důvodů nemohl zúčastnit a zaslal členům sboru dopis ... k  n a h l é d n u t í  z d e ...

Dále jsme přivítali kolegy z SDH Kostelec u Křížků, Pyšely a Senohraby.

V průběhu Valné hromady byl SDH Těptín předán věcný dar od firmy HAPPY  END  CZ a.s., zastoupenou panem Lošťákem - 6 párů ochranné obuvi, 2 pytle sorbentu a balení těsnicích desek.
Pan Boháč z Těptína předal hasičů darem 20 párů pracovních rukavic.
D ě k u j e m e !!!

 

akt. 6.1.2009

 

akt. 22.12.2008

 

...pár fotek z vánoční besídky ve zbrojnici, sobota 20.12.2008 ...

  

                             

akt. 19.12.2008

 

                                               PF 2009

Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně děkuje svým příznivcům za důvěru a dobrou spolupráci v uplynulém roce 2008 a přeje mnoho osobních a pracovních úspěchů v nastávajícím roce 2009.

 

 

akt. 29.11.2008

V sobotu 20. prosince 2008 se od 15,00 hodin koná v klubovně hasičské zbrojnice pro děti z oddílu mladých hasičů

 V Á N O Č N Í   B E S Í D K A 

Zváni jsou samozřejmě i rodiče.

 

 

akt. 29.11.2008

Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně pořádá v restauraci u Bernátů 
v sobotu 6. prosince 2008 od 15,00 hodin

M I K U L Á Š S K O U    N A D Í L K U  P R O  D Ě T I


Od 20,00 hodin Mikulášská pro dospělé. Vstupné dobrovolné.

 

akt. 24.11.2008

Jedná krásná fotka hasičské zbrojnice od Jakuba Seiferta
 

 

akt. 24.11.2008 Další schůzka oddílu mládeže v pátek 28.11.2008 od 16.30 hod v hasičské zbrojnici. 

 

akt. 10.11.2008 Další schůzka oddílu mládeže v pátek 14.11.2008 od 16.30 hod v hasičské zbrojnici. 

 

akt. 1.11.2008

V sobotu 8. listopadu 2008 jsou v restauraci U Bernátů v Těptíně

V E P Ř O V É   H O D Y 

 

od rána před hospodou klasická zabijačka se vším všudy
spolupořádá SDH Těptín

 

akt. 26.10.2008 Schůzka oddílu mládeže v pátek 31.10.2008 od 16,30 hodin. Sraz u hasičské zbrojnice, za příznivého počasí budeme v lese - slíbená "bojovka" s úkoly na prověření znalostí hasičského minima. Vhodné oblečení s sebou.

 

akt. 26.10.2008 Brigáda na likvidaci bývalé klubovny - úterý 28.10.2008 od 9,00 hodin.

 

akt. 19.10.2008

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 
HASIČSKÁ  ZBROJNICE  TĚPTÍN
SOBOTA 18.10.2008

další  fotky získáte kliknutím na obrázek 

 

akt. 14.10.2008 Další schůzka oddílu mládeže v pátek 17.10.2008 od 16.30 hod v hasičské zbrojnici. Tentokrát pouze do 18,00 hodin.

 

akt. 2.10.2008 První podzimní schůzka oddílu mládeže v pátek 3.10.2008 od 16.30 hod v hasičské zbrojnici.

 

akt. 27.9.2008

Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně pořádá v sobotu 4.10.2008

P O S V Í C E N S K O U   Z Á B A V U

K tanci zahraje kapela MALÝ  PACHOLATA, 
začátek od 20,00 hodin, vstupné 70,00 Kč.

 

akt. 20.9.2008 Dnes, tj. v sobotu 20.9.2008 proběhla v hasičské zbrojnici v Těptíně odborná příprava velitelů a strojníků okrsku JPO II, III a V pro okrsek č.1 Kamenice, kterého se zúčastnily SDH Lojovice, Nechanice a Těptín. 

F O T K Y  Z D E  . . . 

 

akt. 20.9.2008 Dostali jsme od Michala Pokorného z SDH Mukařov pár fotek z praktického výcviku - disciplína "Za tři rohy" - záchrana osoby z odpadní šachty rybníka. Pro nejmenované jedince jsou fotky trošku větší než obvykle :-) 

F O T K Y  Z D E  . . . 

 

akt. 14.9.2008 Příští sobotu 20.9.2008 se koná v hasičské zbrojnici v Těptíně školení velitelů, strojníků a členů jednotek okrsku č.1 Kamenice ( SDH Kostelec, Nechanice, Lojovice a Těptín). Začátek od 9,00 hodin.

A následující sobotu 27.9.2008 pokračujeme školením obsluhy motorové pily, začátek opět od 9,00 hodin v hasičské zbrojnici. Toto školení organizuje SDH Těptín pro členy JSDH obce Kamenice-Těptín.

Prosíme o účast našich členů na obou školeních.

 

akt. 14.9.2008 Ve čtvrtek 18.9.2008 se od 17,00 hodin koná v Kolíně instrukčně-metodické zaměstnání pro velitele JPO II a JPO III.

 

akt. 14.9.2008 V sobotu 13.9.2008 se jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice - Těptín zúčastnila praktického výcviků v Mukařově. V celkovém pořadí obsadila 7. místo.


pro další fotky klikněte  Z D E 

Další fotky budou co nejdříve doplněny.

 

akt. 22.7.2008 Přidány fotky z výletu dětí Posázavským Pacifikem...


pro další fotky klikněte  Z D E 

 

akt. 9.7.2008

SDH Těptín má svého prvního Zasloužilého hasiče v historii sboru. 
Dne 23.6.2008 převzal v Přibyslavi pan Josef Dvořák st. titul Zasloužilý hasič.

Pár fotek ze slavnostního předání  Z D E 

 

akt. 2.7.2008

Výlet Posázavským Pacifikem v sobotu 5.7.2008 na Sázavskou pouť platí, jízdenky a místenky zakoupeny, tak nezapomeňte sraz je v sobotu v 9,30 hodin u hasičárny.
Podrobnější informace pro účastníky výletu    Z D E 

 

akt. 19.6.2008

Poslední schůzka oddílu mladých hasičů před prázdninami se koná v pátek 20.6.2008 od 16.30 hodin v hasičské zbrojnici.
Nezapomeňte s sebou přinést souhlas rodičů s účastí na výletu Posázavským Pacifikem dne 5.7.2008 - informativní dopis jste dostali na minulé schůzce.
Bez závazného přihlášení a souhlasu rodičů vám nemůžeme zajistit jízdenky v předprodeji.

 

akt. 6.6.2008

Ve čtvrtek 5. června 208 proběhlo prověřovací cvičení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice-Těptín v areálu Mateřské školky v Olešovicích. Foto ze cvičení naleznete v sekci Výjezdy u zásahu č.33/2008. Po ukončení cvičení následovala prezentace práce hasičů a jejich techniky.
Další foto po rozkliknutí obrázku pod textem.

 

 

akt. 1.6.2008 Další schůzka oddílu mladších žáků se uskuteční v pátek 6. června 2008 od 16,30 hodin v hasičské zbrojnici. 

 

akt. 1.6.2008

Včera, tj. v sobotu 31. května, pořádal SDH Těptín tradiční Dětský den v Těptíně. U Dlouhého rybníka jsme jako každoročně připravili pro děti trasu lesem s plněním různých disciplín a po zbytek odpoledne se opékali špekáčky, řádilo ve vodě, u vody i na cisterně. Na fotky se podívejte rozkliknutím obrázku.

Opět díky všem, kteří se postarali o příjemně strávené odpoledne.

 

akt. 28.5.2008

Ve středu 28. května 2008 nás ve zbrojnici navštívili děti z Mateřské školky v Olešovicích. Po rozkliknutí fotky níže se dostanete na další fotky.

Děkujeme všem, kteří se dětem věnovali.

 

akt. 24.5.2008

SBOR DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  V  TĚPTÍNĚ
Vás zve v sobotu 31.5.2008 na tradiční

D Ě T S K Ý   D E N

u Dlouhého rybníka od 13,00 hodin

 

akt. 24.5.2008 V sobotu 24. května 2008 proběhla na stadionu v Kostelci u Křížků okrsková soutěž okrsku č.1 Kamenice pro náš sbor s těmito výsledky:
žáci mladší - 1. místo
dorost - 1. místo
muži mladší - 2. místo
muži starší - 1.místo                             

      
... pár fotek ze soutěže zde ... 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu akce. Celkové vyhodnocení proběhne na okrskové schůzi v neděli 1. června 2008 od 10.15 hod. v Kostelci u Křížků.

 

akt. 18.5.2008 Počínaje dnešním dnem budou krátké Aktuality s připomenutím připravovaných akcí nahrazeny záložkou BLBNÍČEK. Pozornost prosím věnujte hlavně příštímu pátku 23.5. - příprava na okrsková soutěž a dále pak sobotním odjezdům do Kostelce.
Doufám, že mi budou za kalendář akcí děkovat hlavně ti, co si zásadně nikdy nic nepamatují a většinou chodí na všechny akce pozdě. Očekávám hromadu děkovných smsek a mailů :-) . S.

 

akt. 11.5.2008 Příprava družstva mladších žáků na okrskovou soutěž se ve 20. týdnu 2008 koná v pátek 16.5. od 16,30 hodin a příprava družstva dorostu v neděli 18.5. od 17,00 hodin.
Výborová schůze se koná v úterý 13.5. od 19,00 hodin v klubovně.

 

akt. 11.5.2008 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice - Těptín má ve výbavě nový rozpínací nástroj od firmy LUKAS.

FOTO  Z  PŘEDÁNÍ  DNE  4.5.2008  ZDE

 

akt. 5.5.2008 Příprava družstva mladších žáků na okrskovou soutěž se tento týden koná v pátek 9.5. od 16,30 hodin a příprava družstva dorostu v neděli 11.5. od 17.00 hodin.

 

akt. 5.5.2008 V neděli 4. května 2008 obdržel sbor od manželů Švarcových krásný dar - sochu sv. Floriána. 84 cm keramika byla vytvořena jako originál v dílně pana Gabriela Vacha.

Fotky z předání budou přidány co nejdříve.    11.5.  PŘIDÁNY  FOTKY ZDE

 

akt. 28.4.2008 V neděli 4. května se od 16,00 hodin koná v hasičské zbrojnici malá oslava svátku sv. Floriána spojená se slavnostním předáním daru od manželů Švarcových. Jedná se o 84 cm velkou sochu patrona hasičů sv. Floriána z keramiky ( z dílny pana Gabriela Vacha z Netvořic ).

!!! Všichni jsou srdečně zváni !!!

 

akt. 28.4.2008 Informace pro všechny - stavění májky na návsi v Těptíně ve středu 30.4.2008 od 18.00 hodin.

 

akt. 22.4.2008 Fotky ze školení nositelů dýchací techniky, které se konalo v sobotu 19. dubna 2008 na stanici v Říčanech u Prahy -k nahlédnutí klikni na foto pod textem.
Kdo neměl čas, má možnost školení absolvovat v náhradním termínu v tuto sobotu 26.4. 2008 od 8,00 hodin tamtéž.

 

 

akt. 22.4.2008

V neděli 27. dubna 2008 od 9,00 hodin pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně


J A R N Í  Ú K L I D

Kdo bude mít čas a chuť může se připojit.


akt. 18.4.2008 Schůzka dětí v pátek 25. dubna 2008    SE  NEKONÁ !!!!!!
Některé děti jsou na škole v přírodě. 
Kdo bude mít chuť, může se v neděli 27. dubna od 9,00 hodin zapojit do jarního úklidu obce.
Další akcí, na kterou děti mohou přijít, je stavění májky - středa 30.4.2008 od 18,00 hodin, sraz v hasičské zbrojnici.

 

akt. 17.4.2008

Školení nositelů DT se koná v sobotu 19. dubna 2008 na stanici v Říčanech od 8,00 do 16,00 hodin. Sraz přihlášených v sobotu ráno v 7.15 hodin ve zbrojnici, v pátek v 19,00 hodin příprava dýchacích přístrojů.

Termíny dalších plánovaných akcí budou v Aktualitách co nejdříve zveřejněny.

 

akt. 14.4.2008 Schůzka dětí se koná v pátek 18. dubna 2008. Sraz v 16.30 hodin před hasičskou zbrojnicí.

 

akt. 6.4.2008 Schůzka dětí se koná v pátek 11. dubna 2008. Sraz v 16.30 hodin před hasičskou zbrojnicí.

 

akt. 1.4.2008

Schůzka dětí se koná v pátek 4. dubna 2008. Sraz v 16.30 hodin před hasičskou zbrojnicí.

 

akt. 21.3.2008 Další schůzka dětí se koná v pátek 28. března 2008. Sraz v 16.30 hodin před hasičskou zbrojnicí.

 

akt. 15.3.2008

FOTKY  Z  VÝLETU  DO  ZBOŘENÉHO  KOSTELCE  Z  DNEŠNÍHO  DNE

 

 

akt. 5.3.2008 Změna v programu schůzek oddílu mladých hasičů. Pěší výlet do Zbořeného Kostelce se koná v sobotu 15. března 2008 ( původně bylo plánováno na 29.3.). Sraz ve 14,00 hodin u hasičské zbrojnice. S sebou: batůžek, pláštěnka, něco k pití, popř. drobná svačina.

 

akt. 5.3.2008 Fotky z odpoledního Maškarního pro děti a večerního pro dospělé 

 
pro další fotky klikni na obrázek...

 

akt. 21.2.2008

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční

MAŠKARNÍ    B Á L

sobota 1. března 2008 od 20,00 hodin
v restauraci U Bernátů v Těptíně
K tanci a poslechu zahraje kapela Malý pacholata
Vstupné dobrovolné

 

akt. 21.2.2008

Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně pořádá

M A Š K A R N Í  P R O  D Ě T I

sobota 1. března 2008 od 14,00 hodin
v restauraci U Bernátů v Těptíně

 

akt. 17.2.2008 Schůze výboru se koná ve čtvrtek 21.2.2008 od 19,00 hodin v restauraci U Bernátů. 

 

akt. 17.2.2008 V sobotu 16. února proběhla za účasti 71 členů sboru a 21 pozvaných hostů výroční Valná hromada SDH Těptín. Krátký článek zde ...

a pár fotek zde ...

akt. 20.1.2008

Schůze výboru se koná v úterý 22.1.2008 od 19,00 hodin v restauraci U Bernátů. V průběhu schůze proběhne pro členy jednotky školení RDST.
Účast nutná!!!!

 

 

akt. 13.1.2008

V Ý R O Č N Í   V A L N Á   H R O M A D A
SBORU  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  V  TĚPTÍNĚ

sobota 16. února 2008 od 13,30 hodin
v restauraci U Bernátů v Těptíně
V průběhu Valné hromady bude možno navštívit rekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Na závěr posezení s hudbou.


akt. 13.1.2008

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční

H A S I Č S K Ý    B Á L

sobota 26. ledna 2008 od 20,00 hodin
v restauraci U Bernátů v Těptíně
K tanci a poslechu zahraje kapela Malý pacholata
Vstupné 70,00 Kč, bohatá tombola

 

akt. 9.12.2007

Zde je pár fotek z vánoční besídky mladých hasičů ...


 

 

akt. 9.12.2007

 

 

akt. 9.12.2007 V pátek 14.12.2007 od 17,00 hodin budou mít děti poslední schůzku s vánoční besídkou v restauraci U lípy v Těptíně.
Od 19,00 hodin se v restauraci U Bernátů koná poslední výborová schůze 
v tomto roce. 

 

akt. 1.12.2007 V sobotu 1. prosince 2007 uspořádali členové sboru v restauraci U Bernátů v Těptíně již tradiční Mikulášskou pro děti. Odpoledne plné písniček, tancování a her zakončil příchod Mikuláše a čerta.
Děkujeme všem, kteří tuto dětskou akci zajišťovali.

 

akt. 18.11.2007 Poslední schůze výboru v tomto roce se uskuteční 14. prosince 2007. 
Účast je povinná pro všechny !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

akt. 20.10.2007 Výborová schůze se koná ve čtvrtek 25.10.2007 od 19,00 hodin v hasičské klubovně. Účast všech nutná !!!

 

akt. 19.10.2007 Pro zájemce je zde k přečtení článek, který vyjde v listopadovém čísle Zpravodaje Kamenice o historii hasičské zbrojnice v Těptíně.
KLIKNI  ZDE 

 

akt. 1.10.2007

Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně pořádá v sobotu 6. října 2007 od 20,00 hodin v restauraci U Bernátů v Těptíně

POSVÍCENSKOU  ZÁBAVU

K tanci a zpěvu zahraje kapela pana Hotového.

 

akt. 23.9.2007 Výborová schůze se koná v pondělí 24.9.2007 od 19,00 hodin v hasičské klubovně. Účast všech nutná !!!

 

akt. 17.9.2007

V sobotu 15. září 2007 se členové jednotky SDHO Kamenice-Těptín zúčastnili oslav 125. výročí založení dobrovolného sboru v Netvořicích. V průběhu odpoledne plného ukázek hasičského umění byla naší jednotkou předvedena ukázka použití vyprošťovacího zařízení při dopravní nehodě.

  f o t o . . .

akt. 12.9.2007 Naše jednotka se zúčastnila ve dnech 8.-9.9.2007 akce PYRO CAR ´07. 
Do Přibyslavi jsme odjeli vozidly RZA Land Rover Defender a DA VW Transporter. Zejména o repasovaný Rover byl velký zájem a my jsme na to byli náležitě pyšní.
Nezbytných pár fotek *** ZDE *** ( omluvte kvalitu, přece jenom byla docela zima a ruce se třásly).

Akce proběhla bez problémů až na to, že se údajně na zpáteční cestě rozbily krásné prezentační tabule. Takže Jardo, Fando, Zdendo ... DÍKY!!! ( Pepa není uveden, protože velitel a zástupce velitele se nekritizuje ) :-) .

 

akt. 7.9.2007

DEN  BEZPEČÍ - Kamenice, fotbalové hřiště, 7. září 2007, 9-12.00 hodin
Akci pořádalo okresní ředitelství Policie České republiky Praha-venkov společně s obvodním oddělením Velké Popovice a Obecním úřadem Kamenice pro veřejnost a žáky základních škol jako preventivní akci.
Naše jednotka byla na tuto akci rovněž pozvána a předvedla společně s HZS Praha, ZS a PČR ukázku zásahu u dopravní nehody s vyproštěním zraněné osoby za pomoc hydraulického vyprošťovacího zařízení a v závěru akce likvidaci požáru osobního vozidla.


***  PÁR  FOTEK  ZDE  ***

 

 

akt. 7.9.2007 Podívejte se na www.teptin.net a pokochejte se fotkami Těptína z výšky.
Určitě to stojí za to.
Snímky byly pořízeny z balonu při průletu nad Těptínem 26. srpna 2007.
Děkujeme autorům Ireně a Honzovi.

 

akt. 6.9.2007 Ve čtvrtek 6.9.2007 byl přivezen z opravny automobil VW Transporter, který získala obec Kamenice bezúplatným převodem od Policie ČR. Auto je po kompletní opravě vnitřku vozidla a je nově nalakováno. 
Děkujeme Autoklempířství pana Hofmana z Kolovrat za skvělou práci.
Dále budeme pokračovat instalací výstražného zařízení a dalším dovybavením vozu, aby byl co nejdříve zařazen do výjezdu jednotky jako dopravní automobil.

FOTO  ZE  6.9.2007  PŘED  HASIČSKOU ZBROJNICÍ

 

akt. 3.9.2007 Pro členy SDH a JSDHO  přehled akcí na měsíc září 2007:
7.9.2007 - ukázka techniky na Dni záchranářů v Kamenici ( pořádá Policie ČR)
8.9-9.9.2007 - Pyrocar ´07 ( přihlášen RZA Land Rover a DA VW Transporter)
Účast DA zatím s ? - stále probíhají opravy vozidla po převodu od PČR
15.9.2007 - ukázka techniky na 125. výročí založení SDH Netvořice
15.9.2007 - školení výjezdových jednotek v Mukařově
16.9.2007 - "Jenštejnská proudnice", soutěž v požárním útoku
22.9.2007 -"Krhanická hadice" spřátelených hasičských sborů v Krhanicích, hasičská soutěž

Účast na jednotlivých akcích bude projednána na schůzi v úterý 4. září. 

 

akt. 29.8.2007 Další výborová schůze proběhne 4. září 2007 od 19,00 hodin v hasičské klubovně.  Účast všech nutná!!!

 

akt. 25.8.2007 Zdravotní asistence na soutěži v Barochově - VIII. ročník memoriálu Josefa Steiningera. Vyhověli jsme žádosti pořádajícího SDH Řehenice.
Účast 2 lidi s RZA Land Rover

 

akt. 22.7.2007 Další výborová schůze je naplánovaná 23. srpna 2007 od 19,00 hodin v hasičské klubovně. Všichni budou v předstihu obesláni SMS. Účast všech nutná!!!

 

akt. 30.6.2007 FOTKY  ZE  ŠKOLENÍ 30.6.2007 ...

 

akt. 24.6.2007

!!!  BRIGÁDA  !!!
SOBOTA  30.6.2007  OD  9,00 HODIN
Úklid hasičské zbrojnice a okolí hasičské klubovny, spoluobčané mají možnost  v tento den na vyhrazené místo u zbrojnice odložit železný odpad.
V odpoledních hodinách mají členové jednotky SDH obce Kamenice-Těptín naplánováno školení  na téma vyprošťování osob z havarovaných vozidel s praktickým výcvikem na vraku osobního automobilu.

 

akt. 24.6.2007 V sobotu 23. června jsme vyrazili na oslavu 125. výročí založení dobrovolného sboru v Ondřejově. Akce se zúčastnili i holky a kluci z těptínského sboru a dopoledne si náležitě užili.


Pro toho, kdo nebyl v Ondřejově malá fotodokumentace  Z D E .

 

 

akt. 24.6.2007 Vzkaz pro Jardu V. - tvoje fotky konečně doplněny k výjezdům:
26.5.2007 Těptín, 25.5.2007 Krhanice, 22.5.2007 Nová Hospoda, 18.3.2007 Kamenice, 11.5.2007 Babice, 4.5.2007 Struhařov, 3.5.2007 Mandava, 20.3.2007 Babice, 18.3.2007 Kamenice

 

akt. 21.6.2007 23. června 2007 jsme pozváni na oslavy založení sboru do Ondřejova, kde by měla být na náměstí umístěna v rámci výstavy hasičské techniky i naše repasovaná Tatra 148 CAS 32.

 

akt. 17.6.2007 V sobotu 16. 6 2007 jsme uspořádali pro své členy výlet na Hasičské slavnosti Litoměřice 2007. Výlet se líbil a zde je pár fotek ...

FOTO

 

akt. 27.5.2007

V neděli 27. května 2007 jsme pořádali tradiční Dětský den v Těptíně. Kromě drobné přeháňky nám počasí přálo a děti si užily hezké odpoledne.DALŠÍ  FOTKY  ...

Velké díky patří všem, kteří akci připravovali !!!

 

akt. 16.5.2007 Reakce na článek v květnovém čísle Kamenického Zpravodaje
K  PŘEČTENÍ
akt. 14.5.2007

V sobotu 12. května 2007 se na fotbalovém stadionu v Kostelci u Křížků konala soutěž v požárním sportu okrsku č. 1. Družstva SDH Těptín se umístila takto:
družstvo mladších žáků - 2. místo
družstvo dorostu - 3. místo
družstvo mladších mužů - 1. místo
družstvo starších mužů - 1. místo                                   FOTO  ZDE


!!! GRATULUJEME  A  DĚKUJEME  ZA  DOBROU  REPREZENTACI  SBORU  !!!

 

akt. 3.5.2007 Ve čtvrtek 3.5.2007 se dva zástupci JSDH obce Kamenice-Těptín zúčastnili metodického zaměstnání pro velitele JPO II a JPO III na nově otevřené stanici v Kolíně-Ovčárech.

 

akt. 25.4.2007

Dětský den pořádaný naším sborem se letos uskuteční v neděli 27. května. 
V průběhu příštího týdne budou vyvěšeny plakáty.
PLAKÁT

 

akt. 24.4.2007 Připravujeme pro členy SDH výlet na Hasičské slavnosti 2007 do Litoměřic.
Termín: sobota 16. června 2007
Bližší informace pro členy ZDE

 

akt. 22.4.2007 V sobotu 12.5.2007  od 12.30. hodin proběhne na fotbalovém hřišti v Kostelci u Křížků Hasičská soutěž dětí, žen a mužů v požárním sportu, kterou pořádá okrsek č.1 Kamenice. Za SDH Těptín jsou přihlášeny družstva mužů, dorostu a mladších žáků. Je docela možné, že se po delší době dají dohromady i muži starší. Družstva dorostu a mladších žáků se už poctivě připravují a to každý pátek od 17,00 hodin. Družstvo mužů si přípravu nechává tradičně na pátek před soutěží a starší muži ... ti nepotřebují cvičit vůbec...

 

akt. 14.4.2007 14.4.2007 se členové jednotky SDH obce Kamenice - Těptín zúčastnili odborné přípravy velitelů, velitelů a strojníků na požární stanici v Říčanech u Prahy.

 

akt. 31.3.2007 Dnešním dnem byla oficiálně ukončena sbírka na opravu vozidla Land Rover, kterou vyhlásila obec Kamenice. Na konto sbírky se v průběhu dvou měsíců nashromáždila částka 134 000,00 Kč. Starosta obce Kamenice Mgr. Tomáš Klásek a starosta SDH Těptín Jiří Hnětkovský rozeslali dárcům děkovný dopis, jehož opis bude zveřejněn v dalším čísle kamenického Zpravodaje.
Celková oprava vozidla stála více než dvěstě tisíc korun, přesně 214 760,00 Kč a díky podpoře našich spoluobčanů a obce Kamenice je vozidlo opět zařazeno do výjezdu jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice - Těptín.

 

akt. 21.3.2007 Dne 17. března 2007 se konal v restauraci U Bernátů v Těptíně od 19.00 hodin MAŠKARNÍ  BÁL pořádaný naším sborem. K tanci a zpěvu zahrál Orchestr Františka Kořínka. V průběhu večera probíhala soutěž o nejlepší masku, kterou bez konkurence vyhrál se svou "lehkou ženou" náš člen Luboš Lhotský. Pro tři vítězné masky byly připraveny ceny.

 

akt. 1.2.2007


akt. 31.1.2007 Dne 27. ledna 2007 se konala v restauraci U Bernátů v Těptíně Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně. Děkujeme všem členům a zvláště hostům, kteří si našli čas a valné hromady se zúčastnili.
FOTO

 

akt. 24.1.2007

Obec Kamenice zveřejnila na svých internetových stránkách na Úřední desce "Poděkování těptínským dobrovolným hasičům" a zároveň požádala místní podnikatele a firmy a občany o příspěvek na opravu poškozeného vozidla Land Rover Defender.

Příspěvky je možné zasílat na účet Komerční banky
č.účtu 2420-201/0100 variabilní symbol 51715512.


celý text na http://kamenice.imunis.cz/edeska/file.asp?id=8485

 

akt. 1.1.2007akt. 31.12.2006
akt. 29.6.2006 Ve čtvrtek 29.6.2006 v dopoledních hodinách proběhlo taktické cvičení v areálu pivovaru Velké Popovice - únik amoniaku při přečerpávání z cisterny na automobilovém podvozku. Cvičení se zúčastnili jednotky PO zařazené poplachovým plánem pro II. stupeň poplachu - HZS SK UO Kolín, stanice Říčany, HSZ SK Uo Kolín, stanice Český Brod, HZS SK UO Kolín, stanice Kolín, SDH Velké Popovice, SDH Senohraby, SDH Těptín, SDH Mnichovice.
Jednotka SDH obce Kamenice-Těptín měla za úkol vytvořit dvoučlennou obsluhou v ochranných oblecích a dýchací technice útočný proud C52 na zkrápění čpavkového mraku. Další čtyři členové jednotky se vybavila dýchací technikou a vydala se ke kontrole a případné evakuaci v areálu.
FOTO

akt. 10.6.2006 V sobotu 10.6.2006 proběhla na hřišti v Kamenici okrsková soutěž za účasti SDH Kostelec u Křížků, Nechanice, Řehenice a Těptín, mimo soutěž se představila družstva z Křížkového Újezdce a Radějovic. Celkem startovalo 17 družstev. SDH Těptín se v kategorii Muži umístil na 3. místě a v kategorii Dorost obsadil 1. místo. Soutěžícím gratulujeme.
FOTO

akt. 4.6.2006
V neděli 4.6.2006 jsme uspořádali Dětský den v Těptíně. Stejně jako vloni děti na vyznačené trase kolem rybníka Dlouhý plnili úkoly - hod míčkem na cíl, hledání předmětů, skákání v pytli, opičí dráha, chytání rybiček v potoce či džberovka. Za každý úkol je čekala sladká odměna, nechybělo opékání špekáčků a několik zvláštních úkolů, např. pojídání velkých koláčů či oblékání hasičských pracovních obleků na čas.Odměnou za splnění disciplíny byly hasičské omalovánky či hasičské pexeso.
Děkujeme našim členům, kteří se na akci podíleli.
FOTO

 

akt. 25.5.2006 Na trhu je nová kniha o hasičské technice, na str. 87 naleznete TA - LAND  ROVER jednotky SDH obce Kamenice-Těptín. Pokud knihu Hasičské automobily v Čechách II. chcete mít doma, kontaktujte nakladatelství FIJEPO. http://www.volny.cz/fijepo

    

akt. 10.4..2006
V sekci "Výroční zprávy" se konečně objevila čtená zpráva z Valné hromady konané dne 11.2.2006 a rovněž Přehled výjezdů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice-Těptín za rok 2005

akt. 8.4..2006
Členové JSDH obce Kamenice-Těptín se v sobotu 8.4.2006 zúčastnili školení velitelů a strojníků na požární stanici Říčany u Prahy, účast - Dvořák Josef, Sekyra Jiří, Vosmík Jaroslav, Ježdík Zdeněk, Pešek Jan, Švarc František

akt. 31.3..2006 Hasičský bál je úspěšně za námi a my děkujeme sponzorům, kteří přispěli na bohatou tombolu, zvláště pak manželům Milerovým - Dřevovýroba Skalsko a panu Dolejšovi za jeho voňavé ceny z jeho prodejny Maso-uzeniny.


akt. 3.3.2006 a opět jedna pozvánka ...
v sobotu 18. března 2006 pořádáme v restauraci U Bernátů v Těptíně Hasičský bál  s bohatou tombolou, k tanci zahraje hity 60. - 90. let skupina RM BAND
začátek 19,00 hodin
vstupné 50,00 Kč

                                                        Srdečně zveme!!!

akt. 21.1.2006

Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně 
si Vás dovoluje pozvat na VALNOU  HROMADU 
dne 11.2.2006 v restauraci "U Bernatů" v Těptíně. 
Začátek ve 13,30 hodin. 
Po skončení Valné hromady k tanci a zpěvu zahraje Maršovanka.
Spojení z Prahy - linka č.334 z Budějovického nám., 
odjezd 11,20 hodin

                                                     Srdečně zve výbor

akt. 15.1.2006 FOTO z taktického cvičení ve Strojmetalu Kamenice
akt. 9.1.2006 FOTO ze cvičení JSDH obcí, Mukařov 2005
akt. 9.1.2006 Výlet členů SDH Těptín do pivovaru Pilsner Urquell  FOTO